O nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. je neziskovou organizací, která se v souladu s novelizací občanského zákoníku transformovala v roce 2016 z občanského sdružení s názvem ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM - APLA –Vysočina na ústav.

Původní neziskovou organizaci založili již v roce 2004 rodiče dítěte s autismem Dagmar a Milan Zápotoční, kteří se tak snažili zajistit chybějící podporu osobám s poruchou autistického spektra (dále též „PAS“) a jejich rodinám na Vysočině.

Autismus je označován za nejzávažnější poruchu duševního vývoje, postižení se projevuje v oblasti komunikace, chování a sociálních vztahů. Lidé s poruchami autistického spektra mají potíže s chápáním symbolů a jejich dešifrováním, což hluboce ovlivňuje celou jejich osobnost. Poslední výzkumy dokládají, že takto je postižen již každý 36. občan.

Prioritní snahou manželů Zápotočných bylo posílení možností diagnostiky, vzdělávání a rozvoj sociálních služeb pro děti s PAS. V Jihlavě organizovali semináře ke zdravotní, školské a sociální problematice v oblasti PAS se zaměřením na zkušenosti v zahraničí.

S podporou kraje se podařilo vytvořit v roce 2005 místo školského poradenského pracovníka pro problematiku PAS (koordinátora) při SPC v Jihlavě a v tomtéž roce započali manželé Zápotoční práce na projektu budování integračního centra jako zařízení pro poskytování sociálních služeb.

Z původně dobrovolnické rodičovské aktivity, v níž byla přidanou hodnotou právnická profese obou manželů a motivací dobrá praxe s vlastním autistickým dítětem, se vytvořila profesionální sociální služba. Sociální zařízení s názvem Integrační centrum Sasov poskytuje pro děti, dospívající a dospělé s PAS a kombinovaným postižením registrované sociální služby:

  1. denní stacionář;
  2. odborné sociální poradenství;
  3. sociální rehabilitace.

Vedle těchto služeb se ICS snaží zajišťovat pro hendikepované děti a jejich rodiny finančně dostupné volnočasové aktivity včetně letních táborů. V objektech ICS také probíhají odborné vzdělávací semináře k problematice PAS určené zejména pro rodiče, pedagogy a pracovníky sociální sféry lektorované samotnými pracovníky ICS nebo externími odborníky na problematiku PAS.

Video O nás
Video O nás

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty