Nacházíte se:

Ocenění

...

CENA HEJTMANA KRAJE VYSOČINA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

Čtvrtý ročník Cen hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost proběhl dne 15. 4. 2019 v sídle Kraje Vysočina.

Dne 15. dubna 2019 ocenil hejtman Kraje Vysočina firmy a organizace, pro které je podpora a dodržování sociálních, enviromentálních, etických a lidskoprávních zájmů zaměstnanců i zákazníků samozřejmostí a je přirozenou součástí jejich fungování.


ICS se stalo držitelem poděkování hejtmana Kraje Vysočina za přínos v oblasti společenské odpovědnosti, kterou převzal Mgr. Adam Zápotočný, zástupce ředitele ICS.

Všem oceněným gratulujeme.

C:\fakepath\1

CENA NRZP - MOSTY 2018

Ve čtvrtek 28. března 2019 se v hotelu Atom v Třebíči uskutečnilo slavnostní předávání Cen MOSTY 2018, které uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

Nominovaná byla "naše" jihlavská Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava za svůj přínos v oblasti vzdělávání osob s poruchou autistického spektra.

Cenu MOSTY 2018 převzala paní Hana Nejedlá z Třebíče, zakladatelka Spolku Míša a Míša, které jsme byli rádi nápomocni v začátcích jejího neziskového projektu pro lidi s postižením.

Nominované jihlavské OZS a vítězce paní Nejedlé gratulujeme za skvělé výsledky!

Fotografie vpravo dole: JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, ředitelka ICS a JUDr. Pavel Ptáčník, vedoucí sekretariátu VVZPO

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2016

Na Evropských dnech handicapu byly předány Křišťálové kamínky.

Večer 5. října byli vyhlášeni držitelé prestižních ocenění Křišťálový kamínek 2016. „Někdy bývají podobné tituly a ocenění poněkud nadnesené a hodně formální, ale jsem ráda, že v případě Křišťálových kamínků to v žádném případě neplatí. Ani letos neměla hodnotící komise lehkou úlohu vybrat ze dvou desítek nominací čtyři jména,“ řekla ředitelka Evropských dnů handicapu Olga Rosenbergerová z Asociace TRIGON. Ocenění Křišťálovým kamínkem 2016 byli PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. z NAUTISu, Zdeňka Šupíková za dlouholetou dobrovolnou a obětavou práci pro lidi s handicapem, Tomáš Pětník z Centra Kociánka a JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, za odbornou pomoc a spolupráci s neziskovými organizacemi, za aktivní a průkopnickou činnost ve prospěch lidí s postižením a neocenitelnou podporu těm, kteří pomáhají osobám s autismem. Zakladatelka Asociace pomáhající lidem s autismem APLA – Vysočina je aktivní členkou spolku AUTISTIK. V celorepublikovém měřítku se podílí na práci Odborné skupiny pro speciální vzdělávání při Národním ústavu pro vzdělávání a na práci Odborné skupiny při Vládním výboru zdravotně postižených občanů pro řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra. Dagmar Zápotočná vzhledem ke své profesi doktorky práv spolupracuje na legislativních návrzích ve prospěch osob s postižením v oblasti školství a sociálních věcí. Poskytuje právní a metodickou podporu mimo jiné i rodičům dětí s postižením, kteří usilují o jejich integraci do běžných škol. Je zakladatelkou a vůdčí osobností ojedinělého INTEGRAČNÍHO CENTRA SASOV, které podporuje smysluplné využití volného času mladých lidí s postižením, napomáhá integraci postižených do společnosti, podporuje a rozvíjí vzniklé sociální vazby.

C:\fakepath\1aC:\fakepath\3

SKUTEK ROKU 2009

JUDr. Dagmar Zápotočná, ředitelka ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM-APLA-Vysočina, o.s byla oceněna 1. místem v oblasti zdravotně postižených za iniciaci a organizační zabezpečení letního integračního tábora pro děti postižené, zdravé i nadané.

DĚTSKÁ SKUPINA ŠÍPEČEK ZÍSKALA ZNAČKU KVALITY


Posuzována byla filosofie dětské skupiny i její provoz, plán výchovy a péče, pečující osoby, adaptační období, bezpečnost a hygiena i genderový a environmentální aspekt. Jsme rádi, že jsme úspěšně zvládli všechny podmínky auditu a získali jsme Certifikát značky kvality a s tím i logo – značka kvality dětské skupiny. Není jednoduché ho získat a zdaleka nejde jen o splnění legislativy. Hodnocení týmu ministerstva, že jsme vzorem pro ostatní dětské skupiny, nejen potěší, ale je pro nás také závazkem a motivací k dalšímu zkvalitnění služeb v péči o dítě v dětské skupině.Naše Dětská skupina Šípeček úspěšně zvládla všechny podmínky auditu a získala značku kvality. Auditní tým ministerstva hodnotil fungování skupiny, její aktivity i služby poskytované nad rámec zákona. Ministerstvo práce a sociálních věcí posuzuje úroveň dětských skupin od počátku letošního roku napříč celou republikou.

Česká republika eviduje cca 1000 dětských skupin, v Kraji Vysočina při počtu 25 dětských skupin ocenilo MPSV značkou kvality 3 dětské skupiny, ke kterým se řadí i naše Dětská skupina Šípeček.

Děkujeme!

DS1

  • Ocenění

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty