Projekty

Projekty jsou koordinované a řízené soubory činností, které našim uživatelům s poruchou autistického spektra (PAS) pomáhají při integraci do společnosti. Cílem projektů je, aby se uživatel dokázal o sebe postarat s co nejmenší mírou podpory, orientoval se v běžných sociálních situacích, samostatně pracoval a účelně trávil volný čas.