Sociální rehabilitace

Podporujeme, co největší míru samostatnosti u klientů s PAS a pomáháme klientům s hledáním a udržením zaměstnání.

Sociální rehabilitace ICS

Cíl služby:

 • cílem sociální rehabilitace je uživatel, který je schopen sám, popř. s co nejmenší mírou podpory, se o sebe postarat, orientovat se v běžných sociálních situacích, účelně trávit svůj volný čas a samostatně pracovat.

Cílová skupina:

 • osoby s PAS (porucha autistického spektra) a osobám s kombinovaným postižením (osoby s poruchou autistického spektra a přidruženým mentálním postižením) ve věku od 7 do 40 let

V rámci služby nabízíme:

 • nácvik sociálních dovedností
 • smysluplné trávení volného času
 • nácvik podpory soběstačnosti
 • podpora při hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce
 • nácvik společenského chování

Formy poskytování služby:

 • ambulantní a terénní

Místa poskytování služby:

 • Telečská 1720/7, Jihlava
 • Sasov 15, Jihlava
 • K. Neumanna 272/14, České Budějovice
 • Za potokem 46, Praha 10

Provozní doba služby:

Ambulantní:

pondělí:10:00 - 16:00 - individuální nebo skupinová práce Jihlava, České Budějovice
úterý:10:00 - 18:00 - individuální nebo skupinová práce Jihlava, 10:00 - 16:00 - individuální nebo skupinová práce České Budějovice
středa:10:00 - 18:00 - individuální nebo skupinová práce Jihlava
čtvrtek:10:00 - 16:00 - individuální nebo skupinová práce Jihlava
pátek:10:00 - 15:00 - individuální nebo skupinová práce Jihlava, 13:00 - 15:00 - skupinové nácviky

Terénní:

pondělí:7:00 - 13:00 - Jihlava
úterý:7:00 - 13:00 - Jihlava, 10:00 - 18:00 - Praha
středa:7:00 - 13:00 - Jihlava, 8:00 - 14:00 - České Budějovice, 10:00 - 18:00 - Praha
čtvrtek:7:00 - 13:00 - Jihlava, 8:00 - 16:00 - České Budějovice, 10:00 - 18:00 - Praha
pátek:7:00 - 13:00 - Jihlava, 8:00 - 13:00 - České Budějovice, 10:00 - 16:00 - Praha

Jak požádat o službu:

Důvody odmítnutí zájemce o službu:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • zdravotní stav zájemce/žadatele vyžaduje zdravotnickou péči
 • nemáme volnou kapacitu

Cena služby:

 • SR je poskytována bezplatně
 • Sociální rehabilitace
 • Sociální rehabilitace
 • Sociální rehabilitace
 • Sociální rehabilitace

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty