INFORMACE O INDIVIDUÁLNÍM PROJEKTU IV

Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt IV Program podpory: Operační program zaměstnanost Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizátor projektu: Kraj Vysočina Doba trvání projektu: 1. 6. 2016 – 31. 12. 2018

Integrační centrum Sasov se zapojilo do projektu dotovaného Evropskou unií "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt IV".

Účelem projektu je zajistit poskytování vybraných sociálních služeb a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území kraje Vysočina. Individuální projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti sociálních služeb zejména v oblasti sociální prevence v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v kraji Vysočina.

Cíle projektu jsou především podpora poskytování vybraných sociálních služeb, podpora vzniku a rozvoje sociálních služeb, které doposud nejsou na území kraje Vysočina poskytovány, nabídnutí dostupné a kvalitní služby uživatelům, podpora vzniku sítě poskytovaných služeb, podpora spolupráce poskytovatelů, naplánování zajištění udržitelnosti vytvořené sítě vybraných sociálních služeb v období po ukončení projektu.

Projekt je součástí Operačního programu zaměstnanost (OPZ), který je jedním z operačních programů Evropského sociálního fondu (ESF). Operační program zaměstnanost podporuje především zaměstnanost, rovné příležitosti pro muže a ženy, další vzdělávání, sociální začleňování, boj s chudobou a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné zprávy.

Integrační centrum Sasov se do projektu zapojilo v rámci služby Sociální rehabilitace, která v našem zařízení probíhá již mnoho let. Posláním této služby jsou především nácviky sociálních a pracovních dovedností, které zlepšují začlenění uživatelů do společnosti a připravují je na budoucí povolání.

  • INFORMACE O INDIVIDUÁLNÍM PROJEKTU IV

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty