INFORMACE O INDIVIDUÁLNÍM PROJEKTU V

Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V. Program podpory: Operační program zaměstnanost. Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Realizátor projektu: Kraj Vysočina. Doba trvání projektu: 1. 3. 2018 – 30. 11. 2021. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008099.

Integrační centrum Sasov se zapojilo do projektu dotovaného Evropskou unií "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt V".

Cílem projektu je, aby uživatel převedl teoretické nácviky pracovních návyků do praxe. Uživatelé chodí s pomocí asistenta do zaměstnání, kde vykonávají smluvený druh práce. Pracovní náplně jsou např. úklid, přípravné práce, vaření, práce v lese i doplňování zboží v supermarketu Albert.

Ambulantní služby probíhají v prostorách Integračního centra Sasov (ICS).

Terénní služby probíhají u partnerů v:

  • I.P. CENTRE s.r.o. – Gastro provoz
  • ZOO Jihlava
  • SMJ s.r.o. – provozovna Aquapark Vodní ráj
  • Supermarket Albert – ulice Romana Havelky
  • McDonald´s Jihlava - Masarykovo náměstí
  • Správa městských lesů
  • HC DUKLA Jihlava, Horácký zimní stadion
  • Restaurace U Františka Jihlava
  • Česká pošta
  • INFORMACE O INDIVIDUÁLNÍM PROJEKTU V

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty