INFORMACE O INDIVIDUÁLNÍM PROJEKTU VI

Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina, individuální projekt VI. Program podpory: Operační program zaměstnanost. Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Realizátor projektu: Kraj Vysočina. Doba trvání projektu: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2020. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486.

Integrační centrum Sasov se zapojilo do projektu dotovaného Evropskou unií "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina, individuální projekt VI".

Účelem projektu je zajistit poskytování vybraných sociálních služeb a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území kraje Vysočina. Individuální projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti sociálních služeb zejména v oblasti sociální prevence v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v kraji Vysočina.

Cíle projektu jsou především návaznost na ukončený Individuální projekt IV. Další cíle jsou odpora poskytování vybraných sociálních služeb, podpora vzniku a rozvoje sociálních služeb, které doposud nejsou na území kraje Vysočina poskytovány, nabídnutí dostupné a kvalitní služby uživatelům, podpora vzniku sítě poskytovaných služeb, podpora spolupráce poskytovatelů, naplánování zajištění udržitelnosti vytvořené sítě vybraných sociálních služeb v období po ukončení projektu.

Projekt je součástí Operačního programu zaměstnanost (OPZ), který je jedním z operačních programů Evropského sociálního fondu (ESF). Operační program zaměstnanost podporuje především zaměstnanost, rovné příležitosti pro muže a ženy, další vzdělávání, sociální začleňování, boj s chudobou a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné zprávy.

Integrační centrum Sasov se do projektu zapojilo v rámci služby Sociální rehabilitace, která v našem zařízení probíhá již mnoho let. Posláním této služby jsou především nácviky sociálních a pracovních dovedností, které zlepšují začlenění uživatelů do společnosti a připravují je na budoucí povolání.

https://www.kr-vysocina.cz/podpora-vybranych-socialnich-sluzeb-na-uzemi-kraje-vysocina-individualni-projekt-vi/ds-304232/p1=100783

  • INFORMACE O INDIVIDUÁLNÍM PROJEKTU VI

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty