KOORDINACE PODPORY OSOB S PAS

Školy a ostatní subjekty, se kterými ICS spolupracuje v rámci koordinace podpory dětí, dospívajících a dospělých s PAS.

Škola/zařízení

Způsob intervence

MŠ Pod Náspem Pelhřimov

Edukace a metodické vedení pedagogů a AP, práce se třídou

ZŠ Dobronín

Odborná asistence pro děti s PAS, metodické vedení

ZŠ Chotěboř, Buttulova

Edukace vedení školy a pedagogů v problematice PAS

ZŠ Demlova, Jihlava

Odborná asistence pro děti s PAS, metodické vedení

ZŠ Havlíčkova, Jihlava

Edukace a metodické vedení pedagogů a AP, práce se třídou

ZŠ Kollárova, Jihlava

Integrace dětí s PAS

ZŠ Lavičky

Vzdělávání paní ředitelky a AP

ZŠ Ledeč nad Sázavou

Edukace a metodické vedení pedagogů a AP, práce se třídou

ZŠ a MŠ Maleč

Edukace a metodické vedení pedagogů a AP, práce se třídou

ZŠ a MŠ Puklice

Proškolení AP a třídní učitelky, práce se třídou

ZŠ a MŠ Stonařov

Proškolení AP a metodické vedení

ZŠ a MŠ Bartuškova, Třebíč

Vzdělávání dítěte s PAS v ICS, nácvik sociálních dovedností

ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč

Akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků

ZŠ Velký Beranov

Proškolení AP, třídní učitelky a vedení školy, práce se třídou

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická

a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb

a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Dlouhodobá spolupráce, edukace pedagogů, poskytnutí odborné asistence

Střední odborná škola sociální, Jihlava

Odborná přednáška, edukace pedagogů a studentů

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Úprava studijních plánu a závěrečných zkoušek s ohledem na PAS, posílení odborné pedagogické asistence

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Odborná asistence u maturitní zkoušky

SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou

Poskytování odborné praxe

Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava

Poskytování odborné praxe

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vzdělávání studentů v problematice PAS, účast na mezinárodních konferencích, poskytování odborné praxe

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – pedagogická fakulta

Poskytování odborné praxe

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Poskytování odborné praxe

Dětský domov Humpolec

Nácvik sociálních dovedností v DD Humpolec, účast na integračním pobytu

Dětská psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Dlouhodobá spolupráce, proškolení lékařů a psychologů v problematice PAS, přímá práce s pacienty, následná péče o pacienty s PAS

Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

Proškolení lékařů a psychologů v problematice PAS, přímá práce s pacienty, následná péče o pacienty s PAS

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE PRO DOSPĚLÉ A DĚTI, s.r.o. Pelhřimov

MUDr. Hana Laštovicová

Následná péče o pacienty s PAS

Logopedie, Nemocnice Třebíč

Edukace logopedů v problematice PAS

Městská policie Jihlava

Odborné školení policistů v problematice PAS

MÚ Moravské Budějovice

Způsob vzdělávání dítěte s PAS

Autis Centrum, o. p. s., České Budějovice

Poskytování odborné stáže

MEDOU z. s., Humpolec

Akreditované vzdělávání pracovníků

Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Akreditované vzdělávání pracovníků

Denní centrum Barevný svět

o. p. s., Třebíč

Poskytování odborné stáže

MIKASA z. s., Ostrava

Poskytování odborné stáže

ADAM – autistické děti a my,

z. s.

Terapeutické intervence

Městský úřad Chotěboř

Součinnost při zpracování brožury Přehled poskytovatelů sociálních služeb a veřejných služeb souvisejících

  • KOORDINACE PODPORY OSOB S PAS

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty