PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA, INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT VI - PROJEKT UKONČEN

Projekt ukončen: Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina, individuální projekt VI. Program podpory: Operační program zaměstnanost. Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Realizátor projektu: Kraj Vysočina. Doba trvání projektu: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2020. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486.

TENTO PROJEKT JE UKONČEN.
Integrační centrum Sasov se zapojilo do projektu dotovaného Evropskou unií "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina, individuální projekt VI".

Účelem projektu je zajistit poskytování vybraných sociálních služeb a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území kraje Vysočina. Individuální projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti sociálních služeb zejména v oblasti sociální prevence v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v kraji Vysočina.

Cíle projektu jsou především návaznost na ukončený Individuální projekt IV. Další cíle jsou odpora poskytování vybraných sociálních služeb, podpora vzniku a rozvoje sociálních služeb, které doposud nejsou na území kraje Vysočina poskytovány, nabídnutí dostupné a kvalitní služby uživatelům, podpora vzniku sítě poskytovaných služeb, podpora spolupráce poskytovatelů, naplánování zajištění udržitelnosti vytvořené sítě vybraných sociálních služeb v období po ukončení projektu.

Projekt je součástí Operačního programu zaměstnanost (OPZ), který je jedním z operačních programů Evropského sociálního fondu (ESF). Operační program zaměstnanost podporuje především zaměstnanost, rovné příležitosti pro muže a ženy, další vzdělávání, sociální začleňování, boj s chudobou a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné zprávy.

Integrační centrum Sasov se do projektu zapojilo v rámci služby Sociální rehabilitace, která v našem zařízení probíhá již mnoho let. Posláním této služby jsou především nácviky sociálních a pracovních dovedností, které zlepšují začlenění uživatelů do společnosti a připravují je na budoucí povolání.

https://www.kr-vysocina.cz/podpora-vybranych-socialnich-sluzeb-na-uzemi-kraje-vysocina-individualni-projekt-vi/ds-304232/p1=100783

  • PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA, INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT VI - PROJEKT UKONČEN
  • PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA, INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT VI - PROJEKT UKONČEN
  • PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA, INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT VI - PROJEKT UKONČEN
  • PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA, INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT VI - PROJEKT UKONČEN
  • PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA, INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT VI - PROJEKT UKONČEN
  • PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA, INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT VI - PROJEKT UKONČEN

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty