Dětská skupina Sasováček

Integrační centrum Sasov se zapojilo do projektu dotovaného Evropskou unií "Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu".

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/22_142/0017311

Program podpory: Operační program zaměstnanost

Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond

Doba trvání projektu: 1.11. 2019 - 30. 6. 2022

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Účelem projektu je rozšíření služeb Integračního centra Sasov a vytvoření příhodného prostředí pro zaměstnání rodičů předškolních dětí. Pro rodiny dětí s autismem je péče extrémně náročná. Jsou nuceni podřizovat svůj veškerý čas jejich potřebám. Nedostatečná možnost navštěvovat běžné mateřské školy či mateřská centra jim značně ztrpčuje život a ubírá možnost kvalitního zaměstnání mnohdy obou rodičů. Primárním cílem je tedy zařazení autistického dítěte mezi své vrstevníky v běžném prostředí. V případě, že je péče o děti s PAS nedostatečná, může docházet k narůstání negativních projevů chování, které jsou těžko zvladatelné.

Založením dětské skupiny se zlepší podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi a rozšíří se tak péče o děti předškolního věku v Praze.

Projekt je součástí Operačního programu zaměstnanost (OPZ), který je jedním z operačních programů Evropského sociálního fondu (ESF). Operační program zaměstnanost podporuje především zaměstnanost, rovné příležitosti pro muže a ženy, další vzdělávání, sociální začleňování, boj s chudobou a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné zprávy.

  • Dětská skupina Sasováček
  • Dětská skupina Sasováček

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty