V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem

V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem

Dne 4.4.2023 ve 14 hodin byla v Praze Vršovicích slavnostně přestřižena páska před novou pobočkou INTEGRAČNÍHO CENTRA SASOV (ICS). ICS již od roku 2004 podporuje lidi s autismem.

Přestřižení pásky se ujali ředitelka ICS Dagmar Zápotočná, přednosta Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK Michal Hrdlička, místostarostové městské části Prahy 10 Olga Koumarová a David Kašpar a náměstkyně člena vlády (MPSV) Zuzana Freitas Lopesová.

Po přestřižení pásky se všichni hosté přesunuli do rozsáhlých, specificky funkčně vybavených prostor. Úvodního slova se ujala ředitelka centra Dagmar Zápotočná, kterou následovali místostarosta David Kašpar, Zuzana Freitas Lopesová z MPSV a v neposlední řadě přednosta Dětské psychiatrické kliniky Motol, Michal Hrdlička.

Ředitelka centra Dagmar Zápotočná vyzdvihla důležitost správné diagnostiky lidí s autismem, která ale není samospasná a je důležité, aby následovalo pochopení a vstřícnost ze strany školského prostředí tak, aby dítě s autismem využilo svůj potenciál a mohlo se úspěšně zapojit do společnosti. Zmínila zde program vzdělávání odborníků pro pedagogickou praxi, který vede na pedagogické fakultě UK Jaroslava Zemková. Místostarosta David Kašpar uvítal, že ICS otevřelo centrum právě v největší pražské části Praha 10, protože téma autismu je pro něj osobně velmi silné a je důležité v této oblasti pomáhat. Vystoupení přednosty Dětské psychiatrické kliniky Michala Hrdličky bylo vstřícné a zároveň erudované. Popřál centru i všem kdo v něm pracují hodně úspěchů v pomoci lidem s autismem, která je dle něj velmi potřebná. Zároveň také zmínil několik nejaktuálnějších vědeckých faktů z posledních vědeckých studií, z nichž přítomné nejvíce zaujalo, že vědci zjistili, že poruchu autistického spektra má každý 36 člověk, přičemž dosud toto číslo přesahovalo hranici 50. Následovalo dětské pásmo písniček a básní pěveckého sboru ze ZŠ Solidarita z Prahy 10. Poté si účastníci užili komentovanou prohlídku prostor centra s ukázkou pomůcek a intervenčních technik. Ocenili možnost setkání s odborníky z oblasti speciální pedagogiky, psychoterapie nebo sociální práce, kteří v centru s klienty pracují. Na závěr se hosté přesunuli do přízemní cvičné kavárny, kde dostaly prostor vzájemné rozhovory.

Mezi více než sedmdesátkou zúčastněných byli převážně rodiče dětí s autismem, dále pak zastupitelé domácí městské části, poradenské pracovnice z SPC Chotouňská, místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková, senátor Wagenknecht, předseda sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením Pavel Ptáčník, zástupkyně Zmocněnkyně pro lidská práva, spolupracující neziskové a příspěvkové organizace.

U slavnostního otevření nechyběli ani samotní lidé s autismem Marek a Michaela, kteří pomáhali návštěvníkům v orientaci centrem a v rámci nácviku sociálních dovedností se zapojili do praktické obsluhy i akce.

 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem
 • V Praze se otevřelo nové unikátní centrum pro lidi s autismem

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty