Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je sociální služba, která je poskytovaná v pracovní dny a má dvě formy – ambulantní a terénní.

Odborné sociální poradenství ICS

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti PAS a zvyšujeme povědomí o PAS ve společnosti.

Cíl služby:

 • zvyšovat povědomí o PAS – možnosti podpory, výchovně vzdělávací strategie, informovanost o poradenských zařízeních a sociálních službách v regionu;
 • podpora a edukace osob s PAS, rodinných příslušníků, blízkých osob, pedagogických pracovníků a zájemců z řad veřejnosti;
 • pomoc při uplatňování práv při zařazování do vzdělávacích zařízení;
 • zvyšovat právní povědomí, znalosti a dovednosti uživatelů potřebných pro řešení konkrétní situace v běžné společnosti.

Cílová skupina:

 • osoby s PAS;
 • osoby v krizi, které pečují o osoby s PAS (rodinní příslušníci, osoby blízké, pedagogičtí pracovníci, pracovníci sociální sféry apod.).

Bez věkového omezení.

V rámci služby nabízíme:

 • odborné konzultace s rodiči
 • krizovou intervenci
 • terapie pro sourozence dětí s PAS
 • skupinové terapie pro osoby s PAS
 • individuální nácvik sociálních a školních dovedností
 • edukaci v oblasti výchovných a terapeutických směrů vhodných pro osoby s PAS (strukturované učení, behaviorální techniky - aplikovanou behaviorální analýzu, kognitivně behaviorální terapii, multismyslové terapeutické prostředí apod.)
 • přípravu dětí s PAS na školní prostředí
 • nácvik komunikačních systémů (např. výměnný obrázkový komunikační systém VOKS, logopedický program FONO apod.)
 • půjčování odborné literatury
 • půjčování speciálních výukových pomůcek
 • pořádání rodičovských setkání
 • odborné vedení pedagogických pracovníků
 • poradenství v oblasti inkluze a integrace

Doplňkové služby:

 • pořádání setkání s předními odborníky na problematiku PAS
 • odborné semináře pro zájemce resortů školství, zdravotnictví, sociálních věcí, vnitra apod.
 • pořádání a lektorování akreditovaných seminářů zaměřených na problematiku PAS
 • pořádání odlehčovacích letních integračních pobytů
 • smysluplné trávení volného času – nabídka volnočasových aktivit

Formy poskytování služby:

 • ambulantní
 • terénní

Místo poskytování služby:

 • Pobočka Jihlava -Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava

Sasov 15, 586 01 Jihlava

 • Pobočka Praha -U Záběhlického zámku 46/4, Praha 10 – Záběhlice, 106 00

Kontaktní místo: Pod Altánem 42, Praha 10, 100 00

 • Pobočka České Budějovice -S. K. Neumanna 272/14, 370 01 České Budějovice

Provozní doba služby:

Ambulantní:

Pondělí:8:00 - 16:00 - Jihlava, České Budějovice
Úterý:8:00 - 16:00 - Jihlava, České Budějovice
Středa:8:00 - 14:00 - Jihlava, České Budějovice
Čtvrtek:8:00 - 14:00 - Jihlava, České Budějovice
Pátek:8:00 - 15:00 - Jihlava, České Budějovice

Terénní:

Pondělí:8:00 - 14:00 - Jihlava, České Budějovice, 8:00 - 16:00 - Praha
Úterý:8:00 - 16:00 - Jihlava, České Budějovice, 8:00 - 16:00 - Praha
Středa:8:00 - 14:00 - Jihlava, České Budějovice, 8:00 - 14:00 - Praha
Čtvrtek:8:00 - 16:00 - Jihlava, České Budějovice, 8:00 - 16:00 - Praha
Pátek:8:00 - 12:00 - Jihlava, České Budějovice, 8:00 - 15:00 - Praha

Jak požádat o službu:

 • telefonicky: 727 933 980
 • e-mailem: poradna@icsasov.cz
 • kontaktním formulářem/přihláškou na webu v záložce

Důvody odmítnutí zájemce o službu:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá

Cena služby:

 • služba je poskytována bezplatně
 • Odborné sociální poradenství
 • Odborné sociální poradenství
 • Odborné sociální poradenství
 • Odborné sociální poradenství

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty