Mgr. Hana Zápotočná

Mgr. Hana Zápotočná

Kontakt, životopis, vzdělání.

poradna@icsasov.cz

VZDĚLÁNÍ

2016 – 2020
KBT výcvik – frekventantka pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie

2017 – 2018
Kompletní výcvik v krizové intervenci (Déčko, Liberec)

2016 – 2018
Univerzita Karlova v Praze – program celoživotního vzdělávání Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí a žáků s PAS

2016
Masarykova univerzita – program celoživotního vzdělávání Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBT)

2010 – 2015
Univerzita Karlova v Praze – obor Učitelství pro střední školy – titul Mgr.

PRAXE

2014 – doposud: Vedoucí poradenského centra
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. (dříve ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM – APLA – Vysočina o. s.)

2019: Pedagog, Vysoká škola polytechnická Jihlava

2017 – 2018: Terapeutka, SPC Kpt. Vajdy – kognitivně behaviorální terapie pro děti s PAS

2017 – 2018: ZŠ U Haldy – zavedení výukového procesu a terapeutické působení ve třídě pro děti s autismem, vedené metodou aplikované behaviorální analýzy

2017: Koterapeutka, program STEPS – Skupinově terapeutický edukační program pro sourozence dětí s PAS

SEMINÁŘE A KURZY

 • KBT konference Kroměříž
 • KBT konference Liptovský Mikuláš
 • Logopedická konference
 • Vztahy, intimita a sexualita u osob s PAS a mentálním postižením
 • Autismus 2016 – psychoanalytický přístup – mezinárodní konference
 • Akreditovaný program FF UK: konference Škola jako místo setkávání 2014, 2015,2016
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Problémy v dospívání a dospělosti u klientů s PAS
 • ABA a problémové správanie
 • Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS
 • Seminář ABA – principy a možnosti využití pro osoby s PAS
 • Rozvoj komunikace u osob s PAS s využitím komunikačních strategií
 • Dítě s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem
 • Možnosti využití terapeutických přístupů v péči o osoby s autismem
 • Strukturované učení u žáků s PAS a mentálním postižením
 • Základy vzdělávání a péče o osoby s autismem
 • Mezinárodní konference v rámci projektu „Pojďme do toho společně II“
 • Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Snoezelen – úvod do strukturovaných hodin Snoezelen terapie
 • Skupinové nácviky sociálních dovedností žáků s PAS pro I. stupeň základních škol
 • Problémové chování lidé s PAS a justice, homesharing
 • Zaměstnávání osob s duševním onemocněním
 • Společnou cestou k podpoře lidí s duševním onemocněním
 • Vzdělávací akce kurzu Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické spolešnosti ČLS JEP
 • Autismus – receptivní a expresivní komunikace

LEKTORSKÁ ČINNOST

„Asistence u osob s Aspergerovým syndromem“ – kurz akreditovaný MPSV

„Úvod do problematiky PAS“- kurz akreditovaný MPSV

Konference Humanitas 2018 – aktivní příspěvek na téma Edukace rodičů dětí s autismem a postdiagnostická péče v ČR

Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš – Poruchy autistického spektra

Konference Humanitas 2016 - aktivní příspěvek na téma Možnosti a limity pomáhajících pracovníků, při péči o osoby s poruchou autistického spektra

ODBORNÉ STÁŽE

Autismo Burgos – Španělsko

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod – dětské oddělení

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty