JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA Ředitelka

JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA Ředitelka

Kontakt, životopis, vzdělání.

reditel@icsasov.cz

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se věnuje právnické profesi. Po narození syna s diagnózou autismus se odborné vzdělává v problematice zdravotního postižení se zaměřením na autismus (kurzy MŠMT k výchově a vzdělávání osob s PAS; Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy). Aktivně se zapojuje do činnosti spolku AUTISTIK Praha hájící zájmy osob s poruchou autistického spektra v rámci celé ČR.

V roce 2004 zakládá a dodnes vede neziskovou organizaci snažící se o účinné řešení problémů spojených s nedostatečnou diagnostikou, vzděláváním a sociální péčí pro osoby postižené autismem nejen na Vysočině, kde žije. Spolu s manželem právníkem dobrovolnicky poskytují právní poradenství rodinám dětí s autismem v ČR. Zasloužili se o vytvoření a financování místa školského poradenského pracovníka pro děti s autismem na Vysočině (koordinátor pro PAS), kde také úspěšně prosazují integrační podmínky ve školství. Pro děti, dospívající a dospělé s postižením PAS a jejich pečující vybudovali zařízení sociálních služeb, které s názvem Integrační centrum Sasov poskytuje od roku 2008 registrované sociální služby odborné sociální poradenství, denní stacionář a sociální rehabilitace a další doplňkové služby. Organizují vzdělávací semináře k problematice PAS a finančně dostupné psychoterapeutické odlehčovací pobyty pro děti s PAS.

Podílela se na zpracovávání legislativních návrhů ve prospěch osob s autismem nebo na vypracování Alternativní zprávy ČR pro Výbor OSN pro práva osob s postižením apod., zapojila se do činnosti:

  • sociální komise při Radě města Jihlavy a pracovní skupiny pro Komunitní plánování při Krajském úřadu Kraje Vysočina
  • jako zástupce pro problematiku autismu v odborné skupině speciálního vzdělávání Národního ústavu pro vzdělávání řízeného MŠMT ČR
  • Odborné skupiny pro PAS při VVPZPO zřízené Úřadem vlády ČR
  • spolupracuje na aktivitách odborných institucí a nevládních organizacích v rámci procesu inkluze (o.s. Rytmus, Úřad ombudsmana, Liga lidských práv, Advokacie duševně postižených, ČOSIV, EDUIN apod.)
  • spolupracuje se zákonodárci na faktických dopadech právních norem v životě osob s hendikepem (naposledy novela školského zákona; novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních apod.)

Absolvovala studium Master of Business Administration (MBA) na Cambridge Business School v Praze, obor Management a leadership. Externě vyučuje na Katedře sociální práce Vysoké školy polytechnické v Jihlavě obor speciální pedagogika.

Je držitelkou ocenění:

  • „Skutek roku 2009“ od hejtmanství Kraje Vysočina za integraci osob se zdravotním postižením
  • „Křišťálový kamínek“ za rok 2016 udělený na Mezinárodních dnech handicapů v Ostravě za odbornou pomoc a spolupráci s neziskovými organizacemi, za aktivní a průkopnickou činnost ve prospěch lidí s postižením a neocenitelnou podporu těm, kteří pomáhají osobám s autismem

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty