Denní stacionář

U klientů individuálně rozvíjíme sebeobsluhu a pracovní dovednosti. Pomáháme s nácvikem dovedností pro vstup do školy.

Denní stacionář ICS

Pomáháme lidem s autismem k aktivnímu životu

Cíl služby:

 • podpora a pomoc osobám s poruchou autistického spektra (dále PAS), aby mohly kvalitně a samostatně, popřípadě s co nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy v běžné společnosti

Cílová skupina:

 • osoby s PAS případně osoby s PAS s přidruženým mentálním postižením z Kraje Vysočina ve věku 3 až 40let

V rámci služby nabízíme:

 • individuální přístup ke každému jedinci
 • udržování a rozvoj schopností a dovedností uživatelů
 • vedení uživatelů k co největší míře samostatnosti
 • integraci uživatelů do běžné populace vrstevníků

Formy poskytování služby:

 • ambulantní

Místo poskytování služby:

 • Sasov 15, Jihlava

Provozní doba služby:

Pondělí7:30 - 16:30
Úterý7:30 - 16:30
Středa7:30 - 16:30
Čtvrtek7:30 - 16:30
Pátek7:30 - 16:30

Jak požádat o službu:

 • telefonicky: 728 373 968
 • e-mailem: stacionar@icsasov.cz
 • kontaktním formulářem/přihlášku na webu v záložce

Důvody odmítnutí zájemce o službu:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • zdravotní stav zájemce/žadatele vyžaduje zdravotnickou péči
 • nemáme volnou kapacitu

Cena služby:

 • cena je stanovena ve smlouvě o poskytnutí sociální služby
 • výše částek se mohou měnit podle zákonných norem či měnících se výší nákladů v souladu s metodikou Kraje Vysočina pro příslušné financované období

Jídelní lísek:

 • Denní stacionář
 • Denní stacionář
 • Denní stacionář
 • Denní stacionář
 • Denní stacionář
 • Denní stacionář
 • Denní stacionář
 • Denní stacionář

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty