Bc. Lenka Breindlová

Bc. Lenka Breindlová

Kontakt, životopis, vzdělání.

stacionar@icsasov.cz

Vzdělání

2016 – 2018
Univerzita Karlova v Praze – program celoživotního vzdělávání Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí a žáků s PAS

2016
Masarykova univerzita – program celoživotního vzdělávání Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBT)

2011 – 2014
Univerzita Karlova v Praze – HTF – obor Specializace v pedagogice – zakončeno SZZ (Bc.)

Praxe

2016 – doposud: Vedoucí Denního stacionáře
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. (dříve ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM – APLA – Vysočina o. s.)

2014 – 2016: Pedagogický pracovník, vychovatelka
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM – APLA – Vysočina o. s.
Přímá práce s dětmi a dospělými s PAS, výroba materiálů a speciálních pomůcek, organizace pobytových aktivit pro děti s PAS, sociální rehabilitace, VOKS, keramická, výtvarná a košíkářská dílna

2015 – 2016: Asistentka pedagoga
Gymnázium Havlíčkův Brod
Pedagogická asistence u chlapce s AS v běžné třídě

Semináře a kurzy

 • Alternativní a augmentativní komunikace – 16 hodin
 • Konference Současné trendy v péči o osoby s autismem – 5 hodin
 • Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti – 8 hodin
 • Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem – 5 hodin
 • Konference Aktuální otázky v psychopedii a logopedii – 5 hodin
 • Asistence u osob s Aspergerovým syndromem – 8 hodin
 • Úvod do problematiky poruch autistického spektra – 8 hodin
 • Akreditovaný program FF UK: konference Škola jako místo setkávání 2016 – 8 hodin
 • Dítě s poruchou autistického spektra – 4 hodiny
 • Problémové dítě (úvod do problematiky) – 8 hodin
 • Rozvoj komunikace u osob s PAS s využitím komunikačních strategií – 16 hodin
 • Dítě s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem – 4 hodiny
 • Akreditovaný program FF UK: konference Škola jako místo setkávání 2015 – 8 hodin
 • Zvládání specifických problémů v chování u osob s poruchou autistického spektra – 8 hodin

Lektorská činnost

„Asistence u osob s Aspergerovým syndromem“ – kurz akreditovaný MPSV