BC. LENKA BREINDLOVÁ

BC. LENKA BREINDLOVÁ

Kontakt, životopis, vzdělání.

praha@icsasov.cz

VZDĚLÁNÍ

2016 – 2018
Univerzita Karlova v Praze – program celoživotního vzdělávání Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí a žáků s PAS

2016
Masarykova univerzita – program celoživotního vzdělávání Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBT)

2011 – 2014
Univerzita Karlova v Praze – HTF – obor Specializace v pedagogice – zakončeno SZZ (Bc.)

PRAXE

2020 – doposud Vedoucí pobočky služby Odborné sociální poradenství
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú.

2016 – 2020: Vedoucí Denního stacionáře
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. (dříve ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM – APLA – Vysočina o. s.)

2014 – 2016: Pedagogický pracovník, vychovatelka
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM – APLA – Vysočina o. s.
Přímá práce s dětmi a dospělými s PAS, výroba materiálů a speciálních pomůcek, organizace pobytových aktivit pro děti s PAS, sociální rehabilitace, VOKS, keramická, výtvarná a košíkářská dílna

2015 – 2016: Asistentka pedagoga
Gymnázium Havlíčkův Brod
Pedagogická asistence u chlapce s AS v běžné třídě

SEMINÁŘE A KURZY

2020 Co by měl vědět manažer sociální služby aneb minimum pro manažery a vedoucí (8 hodin)
2020 Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů (16 hodin)
2019 XVI. světový kongres snoezelen – MSE (16 hodin)
2019 Autismus 2019 - zdravotní, sociální a školské služby (3 hodiny)
2019 Jak zvýšit sebevědomí svoje, svých kolegů a klientů (8 hodin)
2019 Působení snoezelen – MSE konceptu na děti s ADHD (7 hodin)
2018 Alternativní a augmentativní komunikace (16 hodin)
2018 Současné trendy v péči o osoby s autismem (5 hodin)
2018 Strukturované jednotky snoezelen - multismyslové prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti (8 hodin)
2017 Asistence u osob s Aspergerovým syndromem (8 hodin)
2017 Aktuální otázky v psychopedii a logopedii (8 hodin)
2017 Úvod do problematiky poruch autistického spektra (8 hodin)
2017 Využití potenciálu ABA při vzdělávání žáků s autismem (5 hodin)
2016 Problémové dítě (8 hodin)
2016 Škola jako místo setkávání (8 hodin)
2016 Dítě s poruchou autistického spektra (4 hodiny)
2016 Dítě s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem (4 hodiny)
2015 Škola jako místo setkávání (8 hodin)
2015 Rozvoj komunikace u osob s PAS s využitím komunikačních strategií (16 hodin)
2015 Zvládání specifických problémů u osob s PAS (8 hodin)

LEKTORSKÁ ČINNOST

Asistence u osob s Aspergerovým syndromem – kurz akreditovaný MPSV
Úvod do problematiky poruch autistického spektra – kurz akreditovaný MPSV

Kontaktujte nás

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
Telečská 1720/7
586 01 Jihlava

Integrační centrum Sasov
tel.: 728 373 968

Poradna
tel.: 727 933 980

kompletní kontakty