ODBORNÉ SEMINÁŘE 2019

Integrační centrum Sasov uspořádalo odborné semináře akreditované MPSV, týkající se problematiky poruch autistického spektra.

Ve čtvrtek 30. května proběhl seminář na téma Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS), kde vystoupili přední odborníci na problematiku autismu. V dopoledním bloku vystoupila Ing. Miroslava Jelínková, CSc., přední odbornice na problematiku autismu v ČR a zakladatelka Spolku Autistik. V odpoledním bloku přednášeli: JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, ředitelka ICS; Mgr. Hana Žilincová, vedoucí odborného sociálního poradenství a Mgr. Petr Vágner, DiS., vedoucí sociální rehabilitace.

Pátek 31. května byl věnován odbornému semináři na téma Asistence u osob s Aspergerovým syndromem. Přednášejícími byli: JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, ředitelka ICS; Mgr. Hana Žilincová, vedoucí odborného sociálního poradenství ICS;  Mgr. Petr Vágner, vedoucí sociální rehabilitace ICS; Bc. Lenka Breindlová, vedoucí denního stacionáře ICS; Bc. Vít Palacký, sociální pracovník a Jitka Nováková, DiS., sociální pracovník.

Děkujeme za zájem o odborné semináře, bohatou účast a kladné hodnocení.

Přednášejícím děkujeme za cenné zkušenosti, rady a poznatky z praxe!

  • C:\fakepath\web1
  • C:\fakepath\web2
  • C:\fakepath\web3
  • C:\fakepath\web4