Vzdělávání

Kurzy jsou akreditované MPSV

Úvod do problematiky poruch autistického spektra - který se koná dne 20. 3. 2018 od 9:00

Počet hodin: 8

Pro koho je kurz určen:

Sociální pracovníci v oblasti sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách/ neformální pečovatelé v oblasti sociální prevence, rodiče osob s poruchou autistického spektra.

Cena kurzu:

1000,- Kč

Nutnost uhradit předem do 13.3.2018, potvrzení účasti bude podle došlých úhrad.

Podrobné informace o kurzu

Přihláška ke kurzu - přihlášku si stáhněte, vyplňte na počítači a zašlete na mail poradna@icsasov.cz

Asistence u osob s Aspergerovým syndromem - který se koná dne 21. 3. 2018 od 9:00

Počet hodin: 8

Pro koho je kurz určen:

sociální pracovníci v oblasti sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách/ neformální pečovatelé v oblasti sociální prevence, pedagogičtí pracovníci, asistenti pedagoga.

Cena kurzu:

1000,- Kč

Nutnost uhradit předem do 13.3.2018, potvrzení účasti bude podle došlých úhrad.

Podrobné informace o kurzu

Přihláška ke kurzu - přihlášku si stáhněte, vyplňte na počítači a zašlete na mail poradna@icsasov.cz