Vzdělávání

Kurzy jsou akreditované MPSV

Úvod do problematiky poruch autistického spektra

Počet hodin: 8

Pro koho je kurz určen:

Sociální pracovníci v oblasti sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách/ neformální pečovatelé v oblasti sociální prevence, rodiče osob s poruchou autistického spektra.

Cena kurzu:

1000,- Kč

Asistence u osob s Aspergerovým syndromem

Počet hodin: 8

Pro koho je kurz určen:

sociální pracovníci v oblasti sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách/ neformální pečovatelé v oblasti sociální prevence, pedagogičtí pracovníci, asistenti pedagoga.

Cena kurzu:

1000,- Kč