Fond Vysočiny Program „Investujme v sociálních službách 2020“

V rámci projektu bylo realizováno pořízení běžného osobního vozidla pro každodenní použití při zajišťování provozních potřeb terénních sociálních služeb organizace. Realizací projektu, tj. koupí osobního vozidla, se operativně zajišťuje přesun klientů i za klienty, zásobování, účasti na různých pracovních jednáních, školeních apod. v rámci činností organizace.

  • Nové auto