Dětská skupina Šípeček získala značku kvality

DS1

Naše Dětská skupina Šípeček úspěšně zvládla všechny podmínky auditu a získala značku kvality. Auditní tým ministerstva hodnotil fungování skupiny, její aktivity i služby poskytované nad rámec zákona. Ministerstvo práce a sociálních věcí posuzuje úroveň dětských skupin od počátku letošního roku napříč celou republikou.

Posuzována byla filosofie dětské skupiny i její provoz, plán výchovy a péče, pečující osoby, adaptační období, bezpečnost a hygiena i genderový a environmentální aspekt. Jsme rádi, že jsme úspěšně zvládli všechny podmínky auditu a získali jsme Certifikát značky kvality a s tím i logo – značka kvality dětské skupiny. Není jednoduché ho získat a zdaleka nejde jen o splnění legislativy. Hodnocení týmu ministerstva, že jsme vzorem pro ostatní dětské skupiny, nejen potěší, ale je pro nás také závazkem a motivací k dalšímu zkvalitnění služeb v péči o dítě v dětské skupině.

Česká republika eviduje cca 1000 dětských skupin, v Kraji Vysočina při počtu 25 dětských skupin ocenilo MPSV značkou kvality 3 dětské skupiny, ke kterým se řadí i naše Dětská skupina Šípeček.

Děkujeme!

  • Dětská skupina Šípeček
  • DS2