Nejčastější dotazy o autismu

Co je to autismus? Jaká je příčina vzniku autismu? Pročtěte si nejčastější dotazy...

Co je to vlastně autismus?

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.

Jaká je jeho příčina?

Autismus je poruchou, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Projevuje se buď od dětství nebo v raném věku (do 36 měsíců). Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace (senzorické, jazykové). Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

Čeho si mohou rodiče všimnout už v raném věku dítěte?

Postřehy v komunikaci:

 • Nereaguje na své jméno
 • Neříká, co chce
 • Opožděný vývoj jazyka
 • Nereaguje na pokyny
 • Někdy působí dojmem, že je neslyšící
 • Zdá se, že slyší, ale nikoli ostatní osoby
 • Neukazuje a nemává na rozloučenou
 • Říkal/a několik slov, ale nyní přestal/a

Postřehy v sociálním chování:

 • Chybí sociální úsměv
 • Raději si hraje o samotě
 • Dává přednost sebeobsluze
 • Je velmi samostatný
 • Některé věci dělá velmi "brzy"
 • Špatný oční kontakt
 • Působí, že žije ve vlastním světě
 • Nezajímá se o ostatní děti
 • Ostatní lidi dokáže ignorovat

Postřehy v chování:

 • Záchvaty vzteku
 • Hyperaktivita/neschopnost spolupracovat/ negativismus
 • Neví, jak si hrát s hračkami
 • Zabývá se určitými věcmi stále dokolečka
 • Chodí po špičkách
 • Neobvyklá fixace na určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět)
 • Řadí věci do řad
 • Reaguje přehnaně na určité materiály či zvuky
 • Zvláštní pohyby

Absolutní indikace pro další vyšetření:

 • do 12 měsíců nežvatlá
 • do 12 měsíců negestikuluje (neukazuje, nemává na rozloučenou)
 • do 16 měsíců neužívá slova
 • do 24 měsíců spontánně neužívá věty
 • ztráta jakýchkoli jazykových nebo sociálních schopností v jakémkoli věku

Může autismus provázet ještě nějaká jiná nemoc?

Autismus může být, a často bývá, kombinován s jinými poruchami či handicapy psychického i fyzického rázu (mentální retardace, epilepsie, smyslové poruchy, geneticky podmíněné vady atd.). Často se přidružuje problematické chování rozdílné intenzity. Někteří lidé s autismem mají pouze mírné problémy (např. nemají rádi změny), u druhých pozorujeme agresivní nebo sebezraňující chování. Také hyperaktivita, neschopnost soustředění nebo výrazná pasivita se často s autismem pojí.

Dá se autismus vyléčit?

K úplnému vyléčení autismu v 98% případů nedochází. Na druhé straně speciální výchova mírní problematické chování (agresivitu, sebezraňování, záchvaty vzteku), byl zaznamenán nárůst IQ, zvýšení adaptability a samostatnosti. Pokud osoby trpící autismem nemají speciální přístup založený mimo jiné na hluboké znalosti dané problematiky, ocitají se na psychiatrických odděleních s vysokými dávkami psychofarmak či jsou vylučovány ze škol, do kterých však úrovní svého intelektu patří.

Jaká je tedy účinná léčba?

Jediným obecným a prokazatelně úspěšným způsobem pomoci dětem s autismem je speciální pedagogická péče s využitím metodiky kognitivně behaviorální terapie. Pokud dítěti svým speciálním přístupem umožníme porozumět světu, který ho díky jeho handicapu chaoticky obklopuje, je stoprocentní šance, že u dítěte dojde ke zlepšení. Speciálně vyškolení pedagogové užívají nejčastěji metodiku strukturovaného učení, která za prioritu považuje nácvik funkční komunikace a individuální přístup v psychoedukaci. Vizualizace a strukturalizace jsou základními metodickými pilíři přístupu k lidem s autismem.

Jak je postaráno o lidi s autismem v České republice?

Mnohé osoby s autismem v České republice nikdy nedostaly správnou diagnózu, i mnohé malé děti nebývají zavčas diagnostikované. Pokud dítě diagnózu obdrží v raném věku, díky neexistujícímu systému návazné péče jsou možnosti okamžité pomoci téměř nulové. Lidé s autismem jsou dnes v ČR vlastně handicapováni dvakrát. Jejich vývoj je primárně hluboce narušen v oblasti komunikace, socializace a abstraktního myšlení již od raného dětství. Navíc schopnosti, se kterými přišly na svět, nedokáží bez speciální pomoci, které se jim často nedostává, využít.

Kolik je tedy v České republice lidí s autismem?

Epidemiologické studie uvádějí 15-25 případů autismu na 10 000 narozených dětí (podle šířky diagnostických kritérií). Potencionálně tedy žije v České republice 15-20 000 osob s autismem. To znamená, že každý rok se narodí v České republice okolo 200 dětí s autismem a PVP.

Kam jít dál?

Máte-li jakékoliv další dotazy ohledně autismu, neváhejte nás kontaktovat.
Navštívit můžete také naši diskuzi.
Online objednávkový formulář pro objednání služeb Integračního centra Sasov.