Teologická fakulta JU

Dovolte, abychom Vám vyslovili upřímné poděkování za ochotu a čas, který jste věnovali doprovázení našich studentů během jejich odborné praxe. (Teologická fakulta JU).