Nacházíte se:

RS

Poděkování - ZŠ Puklice.

Dobrý den,

po dnešní návštěvě dětí 5.třídy z Puklic na IC Sasov jsem se rozhodla Vám napsat a oficiálně poděkovat. Samozřejmě jsem již poděkovala děvčatům, která se o moji třídu starala, ale mám potřebu svůj obdiv vyjádřit i Vám. Obdivuji, jek profesionálně přímo na míru a podle věku nezištně připravily program. Děti se zaujatě zapojily do interaktivního úkolu, pomocí kterého mohly prožít pocity autistického dítěte. Děti byly nadšené z vybavení integračního centra a hlavně z tělocvičny a snoezelenu.

S radostí si vyrobily keramickou blbůstku. Myslím si, že návštěva splnila účel a žáci si uvědomili, jakého spolužáka mají v kolektivu, že je potřeba mu pomáhat a snažit se ho brát jako sobě rovného a nepřemýšlet jen nad svými potřebami. Bonusem, který ocenili nejen hoši, byla usměvavá, milá a hezká děvčata, která nás celým dopolednem provázela: Andrea Dvořáková a Kateřina Pudilová. Sice jsme jim předali malé, vlastnoručně vyrobené dárky, ale ony věnovaly velké úsilí přípravě i přímé realizaci, takže ještě jednou děkujeme a zveme je na náš školní vánoční jarmark, který se koná 6. prosince v 17 hodin. Poděkování patří též Mgr. Haně Žilincové, která celou návštěvu zorganizovala. Takovéto dopoledne bych doporučila všem dětem, které se setkávají s dětmi s autismem. Máte moc šikovné zaměstnance, kteří říkají, že je práce baví, i když já  vím, že není vůbec lehká.

S pozdravem a prosbou další možné spolupráce se loučí Renata Seidlová třídní učitelka