Rodina E.

Poděkování

Dobrý den.

Ráda bych se připojila k hodnocení rodičů a příznivců ICS  a poskytla tím zpětnou vazbu, která je vždy velice důležitá pro všechny zúčastněné. Chtěla bych především vyjádřit poděkování, úctu a obdiv všem, kteří se v ICS věnují našim dětem.

Je to již pět let, kdy náš syn J. začal pravidelně ICS navštěvovat a tyto pravidelné návštěvy ho vrátily zpět " do života".  V 15 letech byl synovi diagnostikován aspergerův syndrom (AS). Tehdy byl studentem víceletého gymnázia. Cesta k diagnostice netrvala dny ani týdny ani měsíce, ale půldruhého roku. Během této doby přestával J. postupně ztrácet zájem o okolní svět. Přestal chodit do kroužků, do školy a později odmítal chodit i ven mezi cizí lidi. Nikdo jsme tehdy o AS neslyšeli, a tak jsme nevěděli, co se s ním děje a nevěděl to ani on sám. O to byla situace pro nás všechny složitější. Po sdělení diagnózy AS jsme se na základě doporučení nakontaktovali na ICS. Bylo to pro nás světlo na konci tunelu. Nejenže se J. ihned ujali, ale také ho začali pečlivě seznamovat s tím, co AS znamená a proč různé situace vnímá a prožívá jinak než třeba jeho vrstevníci. Moc nám to všem v rodině pomohlo. I my jsme spoustu věcí začali vnímat synovýma očima. J. se postupně vracel mezi lidi a přestával se bát komunikovat. Začal opět studovat a objevovat nové zájmy. Letos J. oslavil dvacáté narozeniny a zároveň úspěšně složenou maturitní zkoušku na gymnáziu. Má plány do budoucna, prostě "funguje". Ač děkuji všem, bez kterých by ICS nebylo, chtěla bych především poděkovat panu Mgr. Petru Vágnerovi, který se J. celé ty roky věnoval a s trpělivostí mu vše vysvětloval. Když měl J. období, kdy opět začal ztrácet zájem o svět kolem sebe, na Sasov za panem Vágnerem odjel vždy. On ho dokázal namotivovat a nastartovat. Jsme Vám jako rodina za všechnu tu péči moc vděční a patří Vám jedno velké a výstižné slovo "děkujeme".

Přejeme Integračnímu centru Sasov, aby dál mělo možnost rozdávat pocit spokojenosti, radosti, bezpeční a dávat osvětu těm, kteří to potřebují.

Rodina E.