Nacházíte se:

Galerie

Prohlédněte si fotografie z činnosti našeho centra.

 • výrobky našich uživatelů z keramické hlíny
 • výrobky našich uživatelů z keramické hlíny
 • sociální rehabilitace – hrabání trávy
 • sociální rehabilitace – rybaření
 • sociální rehabilitace – příprava palačinek
 • sociální rehabilitace – výroba budky pro ptáky
 • sociální rehabilitace – rybaření
 • výrobky našich uživatelů z pedigu
 • denní stacionář - vycházka
 • denní stacionář - výtvarná dílna
 • Dětský den - grilování
 • Dětský den - malování postav
 • Dětský den - malování postav
 • Dětský den - výroba keramiky
 • Dětský den
 • Dětský den
 • Letní integrační pobyt
 • Letní integrační pobyt - BESIP
 • Letní integrační pobyt - keramická dílna
 • Letní integrační pobyt - seznamovací hry
 • Letní integrační pobyt - šipkovaná
 • Letní integrační pobyt
 • Letní integrační pobyt
 • denní stacionář - pletení košíků
 • návštěva Horáckého divadla
 • návštěva sklárny v Dobroníně
 • odborné sociální poradenství - nácvik sociálních dovedností
 • odborné sociální poradenství - školní příprava
 • sociální rehabilitace - úklid stájí na BIOFARMĚ Sasov
 • sociální rehabilitace - úklid stájí na BIOFARMĚ Sasov
 • sociální rehabilitace - vaření na OZS
 • sociální rehabilitace - vaření na OZS
 • sociální rehabilitace - Vodní ráj
 • sociální rehabilitace - výpomoc v restauraci B2B
 • Vánoční jarmark 2016
 • Vánoční jarmark 2016
 • Zážitkový výlet - ZOO Jihlava
 • Zážitkový výlet - ZOO Jihlava
 • Vánoční posezení - předávání dárků
 • Vánoční posezení