ZPĚTNÁ VAZBA Z AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ II.

Mgr. Hana Žilincová - Historie a terminologie PAS, Etiologie PAS

Ve dnech 9.5. a 10.5. 2017 proběhly v pořadí již druhé akreditované kurzy zaměřené na osvětu o poruchách autistického spektra (PAS) a metodiku práce s osobami s autismem a Aspergerovým syndromem.

Při účasti na kurzu mě nejvíce zaujala informace:

„Informace z praxe. Doporučení, jak s dětmi pracovat – snažit se vidět svět jejich očima.“

„K autistům je třeba přistupovat jako k cizincům.“

„To, co se autista naučí jako malý, mu zůstane až do dospělosti. Většina reakcí má svůj spouštěč.“

Nejvíce užitečným tématem pro mě bylo …, protože:

„Strukturované učení, že funguje.“

„Celé téma. Konečně jsem měla možnost nahlédnout na tuto oblast hloubkově, nikoli jen povrchově.“

Ke zlepšení kvality kurzu by do budoucna pomohlo, kdyby:

„Pro pedagogy více rad ze školy.“

Pokud chcete cokoliv dodat, zde máte prostor:

„Děkuji. Dlouho jsem nebyla na tak dobrém školení. Cením si odbornosti lektorů nejen v přednášené problematice, ale také profesionalitu provedení přednášek.“

Při účasti na kurzu mě nejvíce zaujala informace:

„Asistent pedagoga má být neviditelný.“

„Náměty pro praktické pomůcky pro práci s AS.“

Nejvíce užitečným tématem pro mě bylo …, protože:

„Nácvik sociálních dovedností a jeho zařazení do výuky.“

  • Bc. Petr Vágner - Náplň práce asistenta pedagoga
  • Bc. Vít Palacký - Praktické ukázky práce asistenta pedagoga
  • Jitka Hladká, DiS. - Praktické ukázky práce asistenta pedagoga
  • Bc. Jitka Breindlová - Praktické ukázky práce asistenta pedagoga
  • Bc. Lenka Breindlová - Praktické ukázky práce asistenta pedagoga
  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra
  • Asistence u osob s Aspergerovým syndromem
  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra
  • Mgr. Hana Žilincová - Poruchy autistického spektra