ZAHRANIČNÍ ODBORNÍCI K PAS VE FAKULTNÍ NEMOCNICI MOTOL

V pondělí 23. července 2018 navštívili naši kolegové Hana Žilincová a Adam Zápotočný ve FN Motol vzdělávací akci Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Kurz „Prevence duševních poruch u dětí a dospívajících – model pro 21. století“ vedl Prof. James Hudziak, M. D. (University of Vermont, USA), ředitel Vermontského centra pro děti, mládež a rodinu, působí celosvětově a propojuje výzkumy z univerzity ve Vermontu, z rotterdamské dětské nemocnice Erasmus MC-Sophia a z Montrealského neurologického institutu. Představil pojetí duševního a obecného zdraví u dětí pro 21. století, které musí propojovat psychologické, genetické, enviromentální i sociální faktory.

Odpolední přednášku „Podpora lidí s poruchami autistického spektra (ASD) v našich komunitách“ vedl Prof. Joaquín Fuentes, M. D. (Policlínica Gipuzkoa, Španělsko), vědecký poradce Evropské komise pro ASDEU projekt (Autism Spectrum Disorders in Europe). ASDEU projekt spojuje univerzity, charitativní organizace a odborné instituce s cílem podpořit vědění a porozumění autismu. Vzdělává profesionály z různých odvětví a snaží se navrhnout koncepci pro podporu lidí s autismem, která by byla uplatněna ve všech členských státech EU. Cílem kurzu bylo zlepšit porozumění a péči o děti s PAS. Každoročně u nás narůstá počet autistických dětí, ale informovanost a osvěta se zvyšují velmi pomalu. V České republice stále chybí jednotná koncepce, která by umožnila včas diagnostikovat a pracovat s celým spektrem příznaků autismu.

Proškolení kolegové ocenili celosvětové srovnání, posuny v léčbě a novinky z problematiky autismu. Jako přínosný pro naši poradenskou službu považují prezentovaný psychoterapeutický pohled.

  • C:\fakepath\seminář1
  • C:\fakepath\seminář2