Vláda ČR schválila soubor opatření na podporu osob s PAS

C:\fakepath\vlada cr

13. července 2020 schválila Vláda ČR dokument Soubor opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodin.

Obsahuje mimo jiné např. zajištění krizových lůžek ve vybraných zařízeních přímo pro osoby s PAS, specializované pomoci na krizových telefonních linkách, zlepšení dostupnosti sociálních služeb, rozšíření preventivních prohlídek u malých dětí pro včasné odhalení PAS atd. Změnit by se měl také přístup posudkových lékařů, kdy někteří z nich neberou potíže autistů při rozhodování o jejich pracovních schopnostech v potaz.

Tento soubor opatření je dalším krokem vedoucím ke zlepšení životních podmínek osob s autismem, snazšímu a kvalitnějšímu životu v naší společnosti. Jejich rodičům a pečujícím pak i vodítkem v jejich často nelehké situaci.

Soubory ke stažení: