Poskytování psychoterapie – Stanovisko předsedy České společnosti kognitivně behaviorální terapie

ČSKBT logo

k dopisu, který Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP poslala dne 6. 11. 2020 ministru zdravotnictví ČR a předsedovi Vlády ČR, a k tiskové zprávě Asociace klinických psychologů k návrhu opatření Rady vlády pro duševní zdraví ze dne 4. 11. 2020.