Děkuje společnosti O.K. Solution za dar

C:\fakepath\OK solution Dar AZ 2020

Integrační centrum Sasov děkuje společnosti O.K. Solution za dar 20 000 Korun. Tyto prostředky budou užity ve prospěch služeb a činností s klienty s poruchou autistického spektra.