Ředitelka ICS oceněna na Evropských dnech handicapu

Křišťálový kamínek

Večer 5. října byli vyhlášeni držitelé prestižních ocenění Křišťálový kamínek 2016. „Někdy bývají podobné tituly a ocenění poněkud nadnesené a hodně formální, ale jsem ráda, že v případě Křišťálových kamínků to v žádném případě neplatí. Ani letos neměla hodnotící komise lehkou úlohu vybrat ze dvou desítek nominací čtyři jména,“ řekla ředitelka Evropských dnů handicapu Olga Rosenbergerová z Asociace TRIGON.

Oceněna Křišťálovým kamínkem 2016 byla JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, za odbornou pomoc a spolupráci s neziskovými organizacemi, za aktivní a průkopnickou činnost ve prospěch lidí s postižením a neocenitelnou podporu těm, kteří pomáhají osobám s autismem.

Zakladatelka Asociace pomáhající lidem s autismem APLA – Vysočina je aktivní členkou spolku AUTISTIK. V celorepublikovém měřítku se podílí na práci Odborné skupiny pro speciální vzdělávání při Národním ústavu pro vzdělávání a na práci Odborné skupiny při Vládním výboru zdravotně postižených občanů pro řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra.

Dagmar Zápotočná vzhledem ke své profesi doktorky práv spolupracuje na legislativních návrzích ve prospěch osob s postižením v oblasti školství a sociálních věcí. Poskytuje právní a metodickou podporu mimo jiné i rodičům dětí s postižením, kteří usilují o jejich integraci do běžných škol. Je zakladatelkou a vůdčí osobností ojedinělého INTEGRAČNÍHO CENTRA SASOV, které podporuje smysluplné využití volného času mladých lidí s postižením, napomáhá integraci postižených do společnosti, podporuje a rozvíjí vzniklé sociální vazby.

  • C:\fakepath\Pamětní list DZ Kamínek 2016
  • Křišťálový kamínek