Přijďte se dozvědět zajímavé informace o autismu

přednášky

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. Vás tímto srdečně zve na odborné semináře akreditované MPSV, týkající se problematiky poruch autistického spektra.

Termíny kurzů:

  1. 12. 2021 od 9:00 hodin – Úvod do problematiky poruch autistického spektra
  2. 12. 2021 od 9:00 hodin – Asistence u osob s Aspergerovým syndromem

Semináře jsou určeny odborné i laické veřejnosti.

Místo konání: Telečská 7, 586 01 Jihlava

Časový rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena: 1 000,- Kč

Pro závaznou rezervaci místa na kurzu je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek na č. ú. 2271106092/8040, a to do 1. 12. 2021.

Bližší informace naleznete v přiložených pozvánkách.

Při INTEGRAČNÍM CENTRU SASOV z.ú.

Odborné sociální poradenství

mob.: +420 727 933 980
mail : poradna@icsasov.cz
www : www.icsasov.cz

Soubory ke stažení: