Poskytujeme průkazy pro osoby s pas

C:\fakepath\Poskytujeme průkazy PAS

Vláda uvolnila povinnost nosit na veřejnosti roušky či jiné ochranné prostředky mimo jiné i pro lidi s autismem. Proto připomínáme, že v našem centru poskytujeme průkazy pro osoby s PAS.

Osoby s PAS se dostávají do kritických situací mnohem častěji než ostatní, proto je nutné, aby taková osoba nebo její doprovod mohli diagnózu PAS jednoznačně prokázat. Průkaz vydaný odbornou institucí musí mít odlehčovací funkce. Jedná se zejména o oblasti zdravotnictví, všechny ty situace, na jejichž řešení se podílí jakékoli pořádkové či bezpečnostní služby včetně požárních, policejních a pohraničních a také jednání na úřadech.

Příklady situací, kdy průkaz pomáhá:

  • jednání na úřadech;
  • cesta dopravním prostředkem, přesuny MHD;
  • ve zdravotnictví;
  • při zvládání krizových situací – např. havárie, hospitalizace, úraz, požár, ztráta doprovodu, onemocnění doprovodu, náhlá ztráta zázemí rodiny atd.

PRŮKAZ OSOBY S PAS:

  • představuje prostředek k zajištění odpovídajícího přístupu osob, se kterými přijde držitel průkazu do styku, po stránce komunikace a respektu k jeho specifickým potřebám;
  • avizuje potřebu přizpůsobení procesu ošetření potřebám pacienta s PAS adekvátně s doporučenými zásadami Desatera pro komunikaci s pacientem s poruchou autistického spektra, Komunikačním klíčem a Komunikačním profilem;
  • lze v případě potřeby využít v krizových situacích na veřejnosti, v MHD, při kontaktu se záchranáři, požárníky, policií a dále dle uvážení jeho majitele/zákonného zástupce/doprovodu;
  • pomůže předcházet situacím, které by vedly k selhání člověka s PAS na veřejnosti a sociálnímu vyloučení. Napomůže účastníkům zátěžových situací zvládnout tyto s minimálním negativním dopadem na ně samotné, povede k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřešení problému.

(Zdroj informací: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/autismus_3707_3.html)

V případě zájmu o poskytnutí průkazu nás neváhejte kontaktovat na e - mailu: poradna@icsasov.cz nebo na telefonním čísle: +420 727 933 980.

Děkujeme za sdílení!