Nacházíte se:

PF 2022

PF   2022 final

Vážení příznivci INTEGRAČNÍHO CENTRA SASOV z.ú., dovolte nám vyjádřit hluboké díky za vaši podporu našeho snažení při začleňování lidí s hendikepem do běžné společnosti. Věříme, že budeme napomáhat lidem s poruchami autistického spektra, jejich blízkých i odborníkům v novém roce 2022 neméně intenzivně jako dosud. Děkujeme Vám a přejeme jen to nejlepší do roku 2022.