Otevřený dopis příznivcům INTEGRAČNÍHO CENTRA SASOV z. ú.

C:\fakepath\Košíkářská dílna

Vážení rodiče a přátelé Integračního centra Sasov, ať k nám se svými blízkými docházíte teprve krátce nebo již dlouhodobě, věříme, že jste spokojeni se službami INTEGRAČNÍHO CENTRA SASOV z. ú. (dále též „ICS“), které podporuje nejen osoby s poruchami autistického spektra a jejich pečující již přes 15 let.

Celý náš tým se snaží o co možná nejsmysluplnější začlenění dětí a dospělých klientů do běžného života, ať se jedná o vzdělávání, volný čas, fungování v domácnosti, zaměstnávání, soužití s okolní komunitou a mnoho dalšího. Vynikající výsledky a potěšení nám přináší i nové vytvořená dětská skupinka Šípeček podporující nejmenší klienty s autismem.

V letošním roce se bohužel nepodařilo zajistit dostatek finančních prostředků pro stabilní fungování
kvalitních služeb, prostředky nám chybí především ve službě Denní stacionář. Proto se obracíme na
vás. Pokud je to ve vašich možnostech, prosíme o zvážení poskytnutí finančního daru naší organizaci.
Denní stacionář je nepostradatelnou sociální službou ICS a slouží několika kategoriím klientů:

 • dospělým, kteří kvůli své symptomatice nemohou fungovat v pracovním zařazení a bez naší
  služby by strádali permanentním pobytem doma jen se stárnoucími rodiči;
 • dospělým, kteří zaměstnání navštěvují, ale svůj volný čas již potřebuji trávit nadstandardně
  zajišťovanými volnočasovými aktivitami, které stacionář nabízí;
 • dětem, které se potřebují intenzivně věnovat různým nácvikům a rozvoji dovedností
  (sociálních, školních, sebeobslužných, alternativní komunikaci atd.);
 • dětem, které nemohou kvůli své symptomatice navštěvovat běžná volnočasová zařízení ani
  domácnosti přátel či rodinných příbuzných.


Jakožto nezisková organizace budeme rádi za jakýkoliv finanční příspěvek, který pomůže
k zabezpečení provozu služeb pro naše blízké v obvyklém standardu.
Finanční dary můžete poskytnout buď přímo na účet ICS u Oberbank: 2271106092/8040,
s uvedením zprávy pro příjemce: dar na činnost nebo se můžete obrátit přímo na mě.

Sponzorský dar je možno uvést v daňovém přiznání jako dar na veřejně prospěšné účely ve smyslu
zákona č. 586/1992 Sb., Daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, s možností snížit o tuto částku
základ daně z příjmu fyzických či právnických osob.
Věříme, že se společně zasloužíme o udržení a případně další rozvoj našeho centra a našich blízkých,
kteří to potřebují.

Těšíme se na další spolupráci a touto cestou bychom Vám rádi poděkovali za přízeň v nelehkém roce
2020 a do toho příštího popřáli dobré zdraví, stabilitu a rodinnou pohodu.

Za INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú

Bc. Mariam Machovská, MSc.
- projektový manažer