Odborná stáž v zařízení Autismo Burgos

Ve dnech 18 -22. 6. 2018 se naši pracovníci účastnili odborné stáže ve španělském zařízení Autismo Burgos. Během intenzivního programu se seznámili s chodem denního stacionáře, chráněným bydlením, různými tematickými dílnami a procesem integrování osob s autismem do běžného zaměstnání.

Důležitou součástí stáže bylo představení Základní školy El Alba, kde současně fungují běžné třídy a třídy určené dětem s PAS. Ve škole pracují na základě behaviorálních technik a systému strukturovaného učení.

Stáž byla pro naše pracovníky velkým přínosem a zároveň oceňujeme navázání mezinárodní spolupráce s centrem Autismo Burgos.

  • Mgr. Hana Žilincová, Mgr. Simona Vykydalová, pan Fernando Larraz a Mgr. Adam Zápotočný při focení společné fotografie
  • Centrum Autismo Burgos ve Španělsku