Obnovení všech sociálních služeb pro klienty do 50 let

Dne 25. 5. 2020 vydalo MPSV Doporučený postup č. 11/2020, na základě kterého se obnovuje poskytování některých sociálních služeb. V našem případě jde o denní stacionář, který byl v půlce března nucen pozastavit svou činnost.

V současnosti je tedy Integrační centrum Sasov opět připraveno poskytovat veškeré své služby, i když s určitými bezpečnostními opatřeními. Například požadujeme podepsání „Čestného prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění“, každému před vstupem do budovy měříme bezkontaktně teplotu, snažíme se co nejvíce času trávit venku (pokud to počasí nebo druh činnosti dovolí) atd.

V případě dotazů nás kontaktujte:

Odborné sociální poradenství - tel. 727 933 980, e-mail poradna@icsasov.cz

Denní stacionář - tel. 728 373 968, e-mail stacionar@icsasov.cz

Sociální rehabilitace - tel. 728 355 546, e-mail rehabilitace@icsasov.cz

Těšíme se na Vás!

Tým pracovníků ICS