Neustále rozšiřujeme naší knihovnu

C:\fakepath\Mapy

Nově zařazujeme do knihovny ICS tituly od nakladatelství Portál, a to například Umění být nešťastný, Mapy mých pocitů, Vysoce citliví lidé mezi námi a nebo Obrazové luštění pro každý den.

de Wachter, Dirk
Umění být nešťastný
Inspirující pohled na štěstí a smysl života
Překlad: Nováková, Milena
V naší době, kdy se vše točí kolem hledání štěstí a kdy dokonalost a autonomie jako by byly normou, je mnoho lidí zároveň osamělých. Autor, známý belgický psychiatr, věří, že snaha o štěstí jako cíl života je chybná. Poukazuje na to, že smutek a problémy nejsou v moderní společnosti považovány za normální jevy. Vyzývá lidi, aby se navzájem častěji podporovali a nehledali hned odbornou pomoc. De Wachter pevně věří, že smutek není psychiatrická porucha, ale součást života. Proti hledání štěstí klade usilování o smysl a význam, což jsou podle něj mnohem cennější vodítka na cestě životem. Umění být nešťastný je srozumitelná, čtivá a láskyplná kniha o jednom aspektu života, jemuž se obvykle nedostává dostatečné pozornosti.
Prof. Dr. Dirk de Wachter je belgický psychiatr a psychoterapeut v Univerzitním psychiatrickém centru na Katolické univerzitě (KU) v Lovani. Je odborníkem na systemickou a rodinnou terapii, v tomto oboru působí jako školitel a supervizor.
váz., 160 str.
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: TmaTesařVšechno dobré je k něčemu zlé

Landmann, Bimba
Mapy mých pocitů
Překlad: Razím, Daniel
Dítě se vypravuje na cestu, která do vede ke zkoumání míst v jeho nitru. Jedinými slovy této jinak tiché knihy jsou označení míst na mapách tajemných krajin, které překvapivě a nápaditě popisují různé lidské pocity. Kouzelná kniha představuje množství odstínů jednotlivých emocí od radosti, studu, údivu a strachu až k lásce. Výtvarně výrazná kniha je určena pro děti od 4 let.
Bimba Landmann je italská ilustrátorka. Její knihy byly přeloženy do více než 20 jazyků, své kresby vystavovala v Londýně, Tokiu, USA i celé Evropě. Považuje se za žačku českého ilustrátora Štěpána Zavřela.
váz., 44 str.
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: La!Kdo ukradl zelí?Hravé básničky pro kluky a holčičky

Sellin, Rolf
Vysoce citliví lidé mezi námi
Jak z nevýhody udělat přednost
Překlad: Pecharová, Jana
Zhruba 15–20 % lidí je citlivějších na podněty ve svém okolí. Mnozí to vnímají jako zátěž – mnohdy v důsledku nepochopení okolí, které dané jedince pokládá za přecitlivělé. Rolf Sellin ve své dnes již slavné knize popisuje, jak vlastní hypersenzitivitu přijmout a jak se zase soustředit na sebe samého, aby člověk dokázal vnímat svoje tělo a vlastní potřeby a mentálně se lépe chránil. Tak se z vysoké citlivosti stane přednost – schopnost intenzivně vnímat a rozlišovat. Praktická a přehledná kniha je doplněna sebeposuzovacím testem, podněty k zamyšlení a cvičeními, s jejichž pomocí vysoce citliví lidé konečně pochopí, proč jsou „jiní“ a v čem spočívá jejich vnitřní bohatství. Kniha vychází v přepracovaném překladu.
Rolf Sellin je původní profesí architekt, který o sobě zjistil, že je vysoce citlivý. Když se učil pracovat se svou citlivostí, vyvinul metody, které dnes ve svých seminářích a knihách zprostředkovává nejen hypersenzitivním laikům, ale i psychoterapeutům a psychologům. V Portále vyšla jeho kniha Blíž tě nepustím (2019).
brož., 208 str.
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Blíž tě nepustímPřecitlivělost není slabostPrvní pomoc pro vysoce citlivé

Suchá, Jitka
Obrazové luštění pro každý den
Trénink paměti a pozornosti
Ilustrace: Drobný, Libor
Kniha obsahuje celou řadu úkolů, cvičení a kvízů zaměřených na krátkodobou i dlouhodobou paměť, pozornost, zapamatování detailů a práci s nimi, a to vše na úrovni zrakového vnímání. Jednotlivé úkoly jsou řazeny do určitých oblastí, je tedy možné se cíleně zaměřit na rozvoj jedné oblasti, anebo pracovat pouze s těmi, které čtenáře nejvíce baví. Toto ale není podmínkou a je možné si knihu užít i „na přeskáčku“.

Jitka Suchá vystudovala ergoterapii a fyzioterapii, pořádá přednášky, semináře, kurzy, publikovala několik úspěšných knih zaměřených především na trénink paměti. V Portále jí vyšly knihy Cvičení paměti pro každý věkTrénink paměti pro každý věkTrénujte si paměťSkupinové hry pro cvičení paměti v každém věkuTrénink slovní zásoby pro každý věk.
brož., 184 str.
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Zábavné kvízy pro každý věkTrénink mentální kondiceCvičení mentální kondice

  • C:\fakepath\luštění
  • C:\fakepath\Umění
  • C:\fakepath\Vysoce