Návštěva Staré školy a hradu v Polné

Exkurze na Polenský hrad a do staré školy v Polné.

Ve Staré škole jsme se podívali na expozice dokumentující historii školství od poloviny 18. století do konce 19. století. Společně jsme si porovnali tehdejší školní psací potřeby a učební pomůcky s dnešními. Na polenském hradě jsme si prohlédli lapidárium, lékárnu ,,U Černého orla“, kupecký krám a expozici starých řemesel. Výlet jsme zakončili procházkou po městě a návštěvou cukrárny. Celý den byl pěkný, slunečný a zpříjemněný zpáteční cestou vlakem.

  • Exkurze na Polenský hrad a do staré školy v Polné.
  • Exkurze na Polenský hrad a do staré školy v Polné.