SOUČASNÉ TRENDY V PÉČI O OSOBY S PAS

Dne 11. 4. 2018 se před zcela zaplněným kongresovým sálem Kraje Vysočina konala konference na téma" Současné trendy v péči o osoby s autismem", kterou pořádalo naše Integrační centrum Sasov z.ú. ve spolupráci s Krajem Vysočina.

Konference  se konala pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Fraňka. Role moderátora konference se zdařile zhostil mladý herec Štěpán Tuček, mimo jiné člen Horáckého divadla v Jihlavě. Na konferenci vystoupili vynikající přednášející, kteří poskytli účastníkům aktuální informace ze svých oborů. Jmenovitě pak:

- JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA (ředitelka Integračního centra Sasov z. ú.),

- Mgr. Petra Zdražilová (ředitelka právní sekce Kanceláře veřejného ochránce práv),

- Mgr. Jan Vrbický (vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV),

- Mgr. Silvie Tomšíková (ředitelka Domova Kamélie) a Ing. Mgr. Marcela Slavíková,

- Mgr. Josef Procházka (ředitel Domova ve Zboží),

- Mgr. Lucie Šídová (zakladatelka organizace Freya),

- Mgr. et Mgr. David Havelka (dětský psycholog v Psychiatrické léčebně Štemberk),

- Mgr. Dana Jařabáčová (ředitelka Základní školy U Haldy v Ostravě),

- první náměstek hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavel Franěk při úvodním zahajovacím proslovu

Všem zúčastněným děkujeme za příjemnou atmosféru a kladné hodnocení.

  • přednášející Mgr. et. Mgr. David Havelka při své poutavé přednášce o sourozenectví
  • ředitelka Integračního centra Sasov JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA při úvodním slovu
  • symbolické poděkování a ocenění od rodičů dětí s autismem pro JUDr. Dagmar Zápotočnou, MBA, za její dlouholetou podporu a nezištnou pomoc osobám s autismem a jejich rodinám
  • podnětný příspěvek Mgr. Jana Vrbického, který hovořil o možnostech podpory osob s PAS
  • slavnostní raut, který perfektně připravili a servírovali pracovníci OSZ v Jihlavě se 
svými žáky
  • Mgr. Petra Zdražilová seznamuje s výsledky šetření, které učinila Kanceláře veřejného ochránce práv
  • Mgr. Lucie Šídová poutavě seznamuje s opomíjenou problematikou sexuality u osob s hendikepem
  • první náměstek hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavel Franěk při úvodním zahajovacím proslovu