INTEGRAČNÍ POBYT II. 2017

Peklo Čertovina

Od 14. do 18. 8. 2017 proběhl v Integračním centru Sasov (ICS) integrační pobyt pro mladší děti s poruchou autistického spektra.

Náš společný týden byl zahájen hrami, při nichž se měly všechny děti možnost seznámit. Odpoledne ve Vodním ráji v Jihlavě začali malí táborníci utužovat vztahy a den byl završen opékáním špekáčků. Druhý den jsme vyrazili vlakem do Pekla Čertovina, kde nás čerti zábavnou formou seznámili s jejich životem a děti prozkoušeli ze znalostí o peklu.Ve středu přijel pracovník z BESIPu ukázat a vysvětlit dětem základní pravidla silničního provozu a za jejich spolupráci jim dal drobné dárky. Odpoledne jsme si udělali procházku do jihlavské ZOO, kde si táborníci společně prohlédli zvířata. Následující den jsme jeli autobusem do BRuNO family parku v Brně. V zábavním parku měly děti spoustu příležitostí k upevňování jejich vztahů na nejrůznějších atrakcích. Páteční den začal v podobném duchu, kdy jsme navštívili zábavní park Robinson v Jihlavě. Na závěr integračního pobytu získal každý táborník unikátní diplom za konkrétní nabytou či projevenou dovednost a také všichni dostali dárky na památku. Pobyt si všichni účastníci užili, což je patrné i podle zpětného hodnocení.

Zde jsou některé ze zpětných vazeb:
„Líbila se nám kombinace programu, vše bylo vkusně naplánované. Děkujeme.“
„Myslíme si, že máte zkušenosti, důležité bylo, že si syn sedl se slečnou, která mu dělala doprovod.“
„MĚ SE LÍBILO ÚPLNĚ VŠECHNO.“
„Vítek, Petr, Vojta, Hanka, Lenka, Jitka, Anička, tato jména si nejvíce děti pamatují a mrzí je, že si nemohou vzpomenout na všechna jménaJ „

Zde naleznete fotogalerii z tábora

  • Besip
  • ZOO Jihlava
  • Bruno Brno
  • Opékání špekačků
  • ZOO Jihlava
  • Peklo Čertovina
  • Bruno Brno