ICS v období března až května 2020

C:\fakepath\Koláž ICS s logem final

Opatření spojená s onemocněním COVID-19 život v naší zemi výrazně omezil nebo rovnou zastavil. Napříč všemi obory se březen, duben a květen značně lišily od normálu. To neplatí o našem Integračním centru Sasov.

Z naší odborné práce a dlouholeté zkušenosti s lidmi s poruchami autistického spektra jsme věděli, že tento mimořádný stav odstartuje v mnoha rodinách našich klientů ještě větší stres a nejistotu. Proto zůstalo naše centrum po celou dobu k dispozici. Pracovníci se přizpůsobili nové situaci a společnými silami hledali cesty, jak klientům a jejich rodinám co nejvíce pomoci.

Nepřerušili jsme každodenní docházku dětí s autismem do našeho centra, jen jsme ji přizpůsobili tak, aby byla zajištěna doporučovaná ochrana před koronavirem. V rámci odborného poradenství jsme poskytli výrazně vyšší počet intervencí. I ve ztížených podmínkách tak měli rodiče stále potřebnou podporu při péči o své hendikepované potomky.

I naše centrum se částečně proměnilo na šicí dílnu. Ušité roušky putovaly nejen do prostředí našich kolegů a klientů, ale např. i do jihlavské nemocnice.

Pracovníci denního stacionáře, který jako jediná naše služba musela zavřít, se pustili do vytváření ještě příjemnějšího motivačního prostředí a také do výroby pomůcek pro práci s dětmi na našich pobočkách v Jihočeském regionu a v Praze.

Věnovali jsme se i prohlubování odborných znalostí. V této době u nás proběhlo hned několik seminářů a akreditovaných kurzů. Za zmínku stojí dvojice kurzů pro naše nové pracovníky „Úvod do problematiky poruch autistického spektra“ a „Asistence u osob s Aspergerovým syndromem“, které jsou akreditované MPSV a přednáší je sami naši kolegové.

V nečekané situaci jsme se tedy nevzdali, věnovali se jak podpoře našich klientů (často i novými cestami), tak i dalšímu posunu k erudovanějšímu, pružnějšímu a celkově efektivnějšímu poskytování našich služeb.

Zvýšená snaha při podpoře a pomoci se nám od klientů a jejich pečujících bohatě vrací v podobě tvůrčí spolupráce bez regresů nebo problémového chování. :-)