Benefiční koncert v kostele Povýšení svatého Kříže v Jihlavě

Dne 8. 6. 2018 se uskutečnil benefiční koncert s dětským pěveckým sborem DOMINO k příležitosti 10. výročí fungování Integračního centra Sasov - prvního centra vybudovaného pro děti s autismem a jejich rodiny u nás.

Sbor je zřízen při Základní škole Ilji Hurníka v Opavě. Repertoár sboru byl velice pestrý, zahrnoval písně středověké i novodobé. Objevily se písně upravené lidové, především ze Slezka, odkud sbor pochází. Sbor má bohatou škálu zahraničních vystoupení - např. ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Kanadě.

Atmosféra byla velice příjemná. Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme.

  • dětský pěvecký sbor DOMINO
  • JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA - ředitelka Integračního centra Sasov
  • poděkování JUDr. Dagmar Zápotočné, MBA (ředitelka ICS) a Mgr. Haně Žilincové (vedoucí odborného soc. poradenství)
  • C:\fakepath\IMG 3308