Mgr. Hana Žilincová

C:\fakepath\medailonek HZ

Mgr. Hana Žilincová, vedoucí poradenského centra v INTEGRAČNÍM CENTRU SASOV z. ú.

poradna@icsasov.cz

Pracovní zkušenosti

 • 2014 až doposud: vedoucí poradenského centra, pedagogický pracovník:
  - přímá práce s dětmi a dospělými s PAS, odborné konzultace s rodiči a školami vzdělávající děti s PAS, výroba materiálů a speciálních pomůcek, organizace pobytových aktivit pro děti s PAS, příprava odborných konferencí, tel: 727 933 980, poradna@icsasov.cz;
 • 2017 až doposud: terapeutka - SPC Kpt. Vajdy, Ostrava - Kognitivně behaviorální terapie s dětmi s Aspergerovým syndromem;
 • 2017 až doposud: konzultantka a oponentka bakalářských prací - Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociální práce;
 • 2017 – 2018: ZŠ U Haldy - zavedení výukového  procesu dětí s autismem metodou aplikované behaviorální analýzy;
 • 2017: koterapeutka - program STEPS – Skupinový terapeuticko edukační program pro sourozence dětí s handicapem;
 • 2015 – 2016: asistentka pedagoga ZŠ Demlova, Jihlava - pedagogická asistence ve speciální třídě běžné ZŠ pro žáky  s PAS, ADHD, poruchovým a problémovým chováním;
 • 2014 – 2015: asistentka pedagoga na střední odborné škole OZS Jihlava - pedagogická asistence u chlapce s AS v běžné třídě.

Vzdělání

 • 2017 – 2018: Kompletní kurz krizové intervence
 • 2016 – 2020: KBT výcvik – frekventantka výcviku kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Praška a MUDr. Možného
 • 2016 – 2017: Univerzita Karlova v Praze – CŽV v programu Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí a žáků s PAS
 • 2016 Masarykova univerzita – CŽV - Úvod do aplikované behaviorální analýzy, přípravný kurz pro behaviorální techniky
 • 2010 – 2015: Univerzita Karlova v Praze – obor Učitelství pro střední školy  - titul Mgr.

Lektorská a přednášková činnost

 • 2018 Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš – Poruchy autistického spektra
 • 2016 Mezinárodní konference VŠPJ Jihlava- příspěvek na téma - Možnosti a limity pomáhajících pracovníků při péči o osoby s poruchou autistického spektra
 • 2016 – doposud: Akreditovaný kurz MPSV – Úvod do problematiky poruch autistického spektra
 • 2016 – doposud: Akreditovaný kurz MPSV – Asistence u osob s Aspergerovým syndromem

Odborné stáže

 • 2018 Dětská psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Kurzy a školení

 • Konference KBT Kroměříž 2018 – 18 hodin
 • Konference KBT Liptovský Mikuláš – 18 hodin
 • Logopedická konference – 8 hodin
 • Konference KBT Kroměříž 2016 – 18 hodin
 • Vztahy, intimita a sexualita u osob s PAS a mentálním postižením – 16 hodin
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu – 16 hodin
 • Akreditovaný program FF UK: konference Škola jako místo setkávání 2015 – 8 hodin
 • Problémy v dospívání a dospělosti u klientů s PAS – 8 hodin
 • ABA a problémové správanie – 6 hodin
 • Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS- 30 hodin
 • Seminář ABA – principy a možnosti využití pro osoby s PAS – 8 hodin
 • Rozvoj komunikace u osob s PAS s využitím komunikačních strategií – 16 hodin
 • Dítě s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem – 4 hodiny
 • Možnosti využití terapeutických přístupů v péči o osoby s autismem – 12,5 hodin
 • Strukturované učení u žáků s PAS a mentálním postižením – 8 hodin
 • Základy vzdělávání a péče o osoby s autismem – 30 hodin
 • Mezinárodní konference v rámci projektu „Pojďme do toho společně II“ – 14 hodin
 • Akreditovaný program FF UK: konference Škola jako místo setkávání 2014 – 8 hodin
 • Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů – 16 hodin
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu – 18 hodin
 • Snoezelen – úvod do strukturovaných hodin Snoezelen terapie – 8 hodin
 • Skupinové nácviky sociálních dovedností žáků s PAS pro I. stupeň základních škol – 8 hodin