Kateřina Pudilová

C:\fakepath\20180518 090854

Kateřina Pudilová, pedagogický pracovník

Vzdělání:

2017 Masarykova univerzita v Brně  – DPS vychovatelství, závěrečná práce na téma Využití prvků psychomotorických aktivit ve vyučovacím procesu žáka s poruchou autistického spektra na SŠ Gemini

Pracovní zkušennosti:

2018 - doposud

Integrační centrum Sasov z.ú. – pedagogický pracovník

2015 – 2017 SŠ GEMINI Brno

Asistent pedagoga - pedagogická asistence u chlapce s AS

2014 - 2015 ZŠ Gajdošova Brno

Asistent pedagoga - pedagogická asistence u chlapce s AS

2013 - 2014 ZŠ Javorník

Asistent pedagoga – pedagogická asistence u chlapce s AS, pedagogická asistence u dívky s mentálním a zdravotním postižením

Vychovatelka ve školní družině

Kurzy a školení:

Asistence u osob s Aspergerovým syndromem (Integrační centrum Sasov z.ú.)

Úvod do problematiky poruch autistického spektra (Integrační centrum Sasov z.ú.)

Vzdělávací program Asistent pedagoga

Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním

Lektorská činnost:

Asistence u osob s Aspergerovým syndromem – kurz akreditovaný MPSV