Jitka Nováková, DiS.

C:\fakepath\522803 2023158836563 1477583599 n

Jitka Nováková, DiS., sociální pracovník

sopr@icsasov.cz

Vzdělání:

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Kroměříž, obor Sociální pedagogika, diplomová práce na téma Program pro tělesně a mentálně postižené klienty v ozdraveném středisku Březejc.

Pracovní zkušenosti:

2014 - doposud

sociální pracovník v Integračním centru Sasov z. ú. (dříve Apla Vysočina)

2017 - 2018

Asistent pedagoga – OA, SZŠ a SOŠS Jihlava (dříve Střední škola obchodu a služeb Jihlava) – pedagogická asistentce u chlapce s PAS v běžné třídě na učebním oboru.

Praxe při škole

2009, 2011 a 2012      Denní a týdenní stacionář Jihlava

2010  Rehabilitační a pomocná třída při MŠ, ZŠ a PrŠ, Znojmo

2010   Základní škola a Mateřská škola speciální

Dobrovolná činnost:

2008 - 2013 (červenec)  vedoucí na letním ozdravném táboře pro handicapované, Březejc

2010 – 2011    účast v dobrovolnickém programu ,,Pět P“, Kroměříž (práce s chlapcem s PAS)

Kurzy a školení:

Asistence u osob s Aspergerovým syndromem (jako přednášející)

Autismus! A co dál? (Domov bez zámku v Náměšti nad Oslavou)

Zvládání specifických problémů v chování u osob s poruchou autistického spektra“ (Vzdělávání s.r.o.)

Asistence u osob s Aspergerovým syndromem (Integrační centrum Sasov z.ú.)

Úvod do problematiky autistického spektra (Integrační centrum Sasov z.ú.)

Podpora změny a motivace klientů (Zřetel s.r.o.)

Dávky pro osoby se zdravotním postižením (Veřejný ochránce práv, OMBUDSMAN)

Sociálně právní minimum – zaměstnávání OZP (Vrátka a. s.)

Úvod do zákona o soc. službách – příprava na inspekci (M.H.S. z.s.)

Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů (Proutek, občanské sdružení)

Problémové dítě – úvod do problematiky (Centrum multikulturního vzdělávání)

Kurzy:

6 let  znakový jazyk – kurz při škole

Lektorská činnost:

Asistence u osob s Aspergerovým syndromem – kurz akreditovaný MPSV