Bc. Lenka Breindlová

C:\fakepath\LB

Bc. Lenka Breindlová, vedoucí Denního stacionáře, pedagogický pracovník

stacionar@icsasov.cz

Vzdělání:

2016 – doposud

Univerzita Karlova v Praze – frekventantka CŽV v programu Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí a žáků s PAS.

2016

Masarykova univerzita – program celoživotního vzdělávání Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBT)

2011–2014

Univerzita Karlova v Praze – HTF – obor Specializace v pedagogice – zakončeno SZZ (Bc.)

Praxe:

2016 – doposud

Vedoucí Denního stacionáře – INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. (dříve ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM – APLA – Vysočina o. s.)

2014–2016

Pedagogický pracovník, vychovatelka – ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM – APLA – Vysočina o. s – přímá práce s dětmi a dospělými s PAS, výroba materiálů a speciálních pomůcek, organizace pobytových aktivit pro děti s PAS, sociální rehabilitace, VOKS, keramická, výtvarná a košíkářská dílna

2015–2016

Asistentka pedagoga – Gymnázium Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod – pedagogická asistence u chlapce s AS v běžné třídě.

Kurzy a školení:

Úvod do problematiky poruch autistického spektra – 8 hodin

Akreditovaný program FF UK: konference Škola jako místo setkávání 2016–8 hodin

Dítě s poruchou autistického spektra – 4 hodiny

Problémové dítě (úvod do problematiky) – 8 hodin

Rozvoj komunikace u osob s PAS s využitím komunikačních strategií – 16 hodin

Dítě s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčím autismem – 4 hodiny

Akreditovaný program FF UK: konference Škola jako místo setkávání 2015–8 hodin

Zvládání specifických problémů v chování u osob s poruchou autistického spektra – 8 hodin

Společná odborná konference – 8 hodin

Lektorská činnost:

„Asistence u osob s Aspergerovým syndromem“ – kurz akreditovaný MPSV