Bc. Jana Sejrková

C:\fakepath\sejrkova

Bc. Jana Sejrková, sociální pracovník

poradna@icsasov.cz

Vzdělání:

2013 - 2016

Vysoká škola Polytechnická Jihlava, obor Zdravotně sociální pracovník, bakalářská práce na téma Analýza a šetření potřebnosti sociálních služeb v mikroregionu telčsko

Praxe:

2016 - doposud

Integrační centrum Sasov z.ú. – sociální pracovnice

2014

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace – praktikantka

Kurzy a školení:

Současné trendy v péči o osoby s autismem (Integrační centrum Sasov z.ú.)

Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti ( ZRETEL, s.r.o.)

Využití potencionálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem (MŠMT)

Podpora změny a motivace klientů (Zřetel s.r.o.)

Zvládání náročného chování klientů s autismem (Paspoint, z.ú.)

Asistence u osob s Aspergerovým syndromem (Integrační centrum Sasov z.ú.)

Úvod do problematiky poruch autistického spektra (Integrační centrum Sasov z.ú.)