Sociální rehabilitace (SR)

C:\fakepath\Logo EU a KrÚ

Sociální rehabilitace je sociální služba, která je poskytovaná v pracovní dny a má dvě formy - ambulatní a terénní.

Poslání sociální rehabilitace

Posláním sociální rehabilitace je podpora a pomoc uživatelům při rozvoji v oblastech a dovednostech, které sami považují za důležité. Především je podporován individuální přístup ve všech oblastech práce s uživatelem.

 V současnosti je služba sociální rehabilitace v Integračním centru Sasov zapojena do projektu v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ), jež si klade za cíl podpořit a připravit osoby s poruchou autistického spektra na budoucí zaměstnání a tím i lepší uplatnění v běžné společnosti.

Komu je služba určena

Služba je určena osobám s poruchou autistického spektra, případně kombinovaným postižením zejména z Kraje Vysočina, ve věku od 7 do 40 let.

Jaké jsou cíle služby

Cílem sociální rehabilitace je uživatel, který je schopen sám, popř. s co nejmenší mírou podpory, se o sebe postarat, orientovat se v běžných sociálních situacích, účelně trávit svůj volný čas a samostatně pracovat.

Co nabízíme v rámci služby

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování, např. nácvik vaření, domácí práce;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nácvik cestování, nácvik sociálních dovedností;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, např. práce na zahradě, návštěva společenských akcí;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba a kapacita služby

Terénní forma:kapacita 4 klienti

Pondělí8,00-17,00  hod
Úterý8,00-17,00  hod
Středa8,00-17,00  hod
Čtvrtek8,00-16,30  hod
Pátek8,00-16,30  hod

Ambulantní forma:kapacita 7 klientů

Pondělí10,00-18,00  hod
Úterý10,00-18,00  hod
Středa10,00-18,00  hod
Čtvrtek10,00-18,00  hod
Pátek8,00-15,00  hod

Důvody odmítnutí zájemce o službu

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá;
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb;
 • zdravotní stav zájemce/žadatele vyžaduje zdravotnickou péči;
 • nemáme volnou kapacitu.

Jak požádat o službu SR

 • telefonicky;
 • e-mailem;
 • kontaktním formulářem/přihláškou na webu v záložce „kontakty“.

Se zájemcem a jeho zákonným zástupcem je po prvním kontaktu sjednána osobní schůzka, na které je stručně představen charakter a poslání sociální rehabilitace. Žadatel o službu je dále seznámen se základními možnostmi a podmínkami sociální rehabilitace. Pro využívání služeb sociální rehabilitace je nutné sepsání písemné smlouvy.

Jaká je cena služby

Služba je poskytována bezplatně.

 • Vodní ráj Jihlava
 • úklid stájí na BIOFARMĚ Sasov
 • prostírání v restauraci B2B
 • návštěva hokejového zápasu
 • Vaření - šunková pizza
 • sekání trávníku v ICS
 • kuželky U Chába
 • úklid na Vodním ráji