Odborné sociální poradenství (OSP)

Odborné sociální poradenství je ambulantní sociální služba, poskytovaná v pracovních dnech na dvou pracovištích. V sídle INTEGRAČNÍHO CENTRA SASOV z.ú. na Telečské 7 v Jihlavě nebo v budově Integračního centra Sasov na adrese Sasov 15, Jihlava. Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Pro koho je služba určena

 • osobám s poruchou autistického spektra a osobám v krizi, které pečují o osoby s PAS (rodinní příslušníci, osoby blízké, pedagogičtí pracovníci, pracovníci sociální sféry apod.) od 1 roku věku. Horní věková hranice není omezena.

Cílem služby je

 • zvýšení kvality života osob s autismem;
 • zvýšení povědomí o problematice poruch autistického spektra – možnosti podpory, výchovně vzdělávací strategie, informovanost o poradenských zařízeních a sociálních službách v regionu;
 • pomoc při uplatňování práv uživatele při zařazování do systému vzdělávacích zařízení, poskytuje metodickou činnost v oblasti práva, psychologie a vzdělávání.

Co nabízíme v rámci služby

 • odborné konzultace s rodiči;
 • krizovou intervenci;
 • terapie pro sourozence dětí s PAS;
 • skupinové terapie pro osoby s PAS;
 • individuální nácvik sociálních a školních dovedností;
 • edukaci v oblasti výchovných a terapeutických směrů vhodných pro osoby s autismem – např. strukturované učení, behaviorální techniky - aplikovanou behaviorální analýzu, kognitivně behaviorální terapii, multismyslové terapeutické prostředí;
 • přípravu dětí s autismem na školní prostředí;
 • nácvik komunikačních systémů – např. VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém), logopedický program FONO;
 • půjčování odborné literatury;
 • půjčování speciálních výukových pomůcek;
 • pořádání rodičovských setkání;
 • odborné vedení pedagogických pracovníků;
 • pořádání setkání s předními odborníky na problematiku PAS;
 • pořádání konferencí;
 • poradenství v oblasti inkluze a integrace;
 • odborné semináře pro školské, zdravotnické a sociální organizace.

Kapacita služby

 • Okamžitá kapacita služby jsou 2 klienti.

Možnost konzultací

 • Po: 7:45 – 17:30
 • Út: 7:45 – 16:30
 • St: 7:45 – 16:30
 • Čt: 7:45 – 16:30
 • Pá: 7:45 – 14:00

Jak požádat o službu OSP

 • telefonicky;
 • e-mailem;
 • kontaktním formulářem/přihláškou na webu v záložce „kontakty“.

Důvody odmítnutí zájemce o službu

 • pokud neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá

Jaká je cena služby

Služba je poskytována bezplatně.

 • učení básně prostřednictvím piktogramů
 • výtvarná dílna – relaxační činnost
 • malování postav v reálné velikosti
 • Výměnný obrázkový komunikační systém - VOKS
 • strukturované učení - školní příprava
 • relaxační činnost
 • relaxace ve Snoezelenu
 • předškolní příprava