Odborné sociální poradenství (OSP)

Odborné sociální poradenství je sociální služba, která je poskytovaná v pracovní dny a má dvě formy – ambulantní a terénní.

Místa poskytování:

 • Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava
 • Sasov 15, 586 01 Jihlava
 • S. K. Neumanna 272/14, 370 01 České Budějovice

Kontaktní místo:

 • Pod Altánem 1230/42, Strašnice, 100 00 Praha 10

Kontaktní údaje:

Terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a Prahy 10.

Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Pro koho je služba určena

Osobám s poruchou autistického spektra (PAS) a osobám v krizi, které pečují o osoby s PAS (rodinní příslušníci, osoby blízké, pedagogičtí pracovníci, pracovníci sociální sféry apod.) bez omezení věku.

Cílem služby je

Zvýšení kvality života osob s PAS a jejich rodin prostřednictvím:

 • osvěty, zvýšení povědomí o problematice PAS (možnosti podpory, výchovně vzdělávací strategie, informovanost o službách v regionu apod.)
 • pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Co nabízíme v rámci služby

 • odborné konzultace s rodiči
 • krizovou intervenci
 • terapie pro sourozence dětí s PAS
 • skupinové terapie pro osoby s PAS
 • individuální nácvik sociálních a školních dovedností
 • edukaci v oblasti výchovných a terapeutických směrů vhodných pro osoby s PAS (strukturované učení, behaviorální techniky - aplikovanou behaviorální analýzu, kognitivně behaviorální terapii, multismyslové terapeutické prostředí apod.)
 • přípravu dětí s PAS na školní prostředí
 • nácvik komunikačních systémů (např. výměnný obrázkový komunikační systém VOKS, logopedický program FONO apod.)
 • půjčování odborné literatury
 • půjčování speciálních výukových pomůcek
 • pořádání rodičovských setkání
 • odborné vedení pedagogických pracovníků
 • poradenství v oblasti inkluze a integrace

Doplňkové služby:

 • pořádání setkání s předními odborníky na problematiku PAS
 • odborné semináře pro zájemce resortů školství, zdravotnictví, sociálních věcí, vnitra apod.
 • pořádání a lektorování akreditovaných seminářů zaměřených na problematiku PAS
 • pořádání odlehčovacích letních integračních pobytů
 • smysluplné trávení volného času – nabídka volnočasových aktivit

Provozní doba a kapacita služby

Podrobný rozpis provozní doby na jednotlivých pracovištích OSP

AMBULANTNÍ FORMA

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Jihlava*

provozní doba

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 14:00

8:00 – 14:00

8:00 – 15:00

okamžitá kapacita

3

3

3

3

3

České Budějovice*

provozní doba

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 14:00

8:00 – 14:00

8:00 – 15:00

okamžitá kapacita

1

1

1

1

1

* veškeré schůzky jsou možné po telefonické domluvě

TERÉNNÍ FORMA

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Jihlava*

provozní doba

8:00 – 14:00

10:00 – 16:00

8:00 – 14:00

10:00 – 16:00

8:00 – 12:00

okamžitá kapacita

1

1

1

1

1

České Budějovice*

provozní doba

8:00 – 14:00

10:00 – 16:00

8:00 – 14:00

10:00 – 16:00

8:00 – 12:00

okamžitá kapacita

1

1

1

1

1

Praha*

provozní doba

8:00 – 16:00

10:00 – 16:00

8:00 – 14:00

8:00 – 16:00

8:00 – 15:00

okamžitá kapacita

1

1

1

1

1

* veškeré schůzky jsou možné po telefonické domluvě

Jak požádat o službu OSP

 • telefonicky
 • e-mailem
 • kontaktním formulářem/přihláškou na webu v záložce „kontakty“

Důvody odmítnutí zájemce o službu

 • pokud neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá

Jaká je cena služby

Služba je poskytována bezplatně.

 • Loga měst osp
 • ICS Praha
 • ICS České Budějovice
 • Odborné sociální poradenství (OSP)
 • Odborné sociální poradenství (OSP)
 • Odborné sociální poradenství (OSP)
 • Odborné sociální poradenství (OSP)
 • Odborné sociální poradenství (OSP)