Odborné sociální poradenství (OSP)

Co je odborné sociální poradenství (dále též „OSP“) Odborné sociální poradenství je ambulantní sociální služba, která je poskytována osobám s poruchou autistického spektra a jejich pečujícím, směřující ke zvýšení kvality jejich života. Službu je možné navštívit na dvou pracovištích – v sídle INTEGRAČNÍHO CENTRA SASOV z. ú. na Telečské 7 v Jihlavě a v budově Integračního centra Sasov na adrese Sasov 15, Jihlava.

Poslání odborného sociální poradenství

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytování kvalifikovaných informací a poradenství v oblasti poruch autistického spektra (dále též „PAS“) osobám s touto poruchou a dalším osobám, které s nimi přichází do kontaktu. Služba odborného sociálního poradenství přispívá ke zmírnění negativních důsledků na osoby s PAS a jejich okolí a tím také zlepšuje předpoklady pro jejich integraci do běžné společnosti.

Komu je služba určena

Služba je určena osobám s poruchou autistického spektra a osobám v krizi, které pečují o osoby s PAS (rodinní příslušníci, osoby blízké, pedagogičtí pracovníci, pracovníci sociální sféry apod.) od 1 roku věku. Horní věková hranice není omezena.

Jaké jsou cíle služby

Cílem odborného sociálního poradenství je:

 • zvyšovat povědomí o problematice poruch autistického spektra – možnosti podpory, výchovně vzdělávací strategie, informovanost o poradenských zařízeních a sociálních službách v regionu;
 • podpora a edukace osob s PAS, rodinných příslušníků a blízkých osob;
 • podpora a edukace pedagogických pracovníků a zájemců z řad veřejnosti;
 • pomoc při uplatňování práv při zařazování do vzdělávacích zařízení;
 • zvyšovat právní povědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti uživatelů sociálních služeb potřebných pro řešení jejich vlastní situace v běžné společnosti.

Co nabízíme v rámci služby

Provozní doba a kapacita služby

Po: 7:45 – 17:30

Út: 7:45 – 16:30

St: 7:45 – 16:30

Čt: 7:45 – 16:30

Pá: 7:45 – 14:00

Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Okamžitá kapacita služby jsou 2 klienti.

Důvody odmítnutí zájemce o službu

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá;
 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Jak požádat o službu OSP

O přijetí do služby odborného sociálního poradenství je možné požádat telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo s využitím kontaktního formuláře/přihlášky na internetových stránkách. Potřebné kontakty a kontaktní formulář naleznete v záložce „kontakty“. Konzultace mohou probíhat formou osobní schůzky, telefonicky či prostřednictvím emailové komunikace.

Odborné sociální poradenství může probíhat jako jednorázová konzultace nebo může být dlouhodobějším procesem zahrnujícím více setkání pracovníka OSP s klientem. Při jednorázové konzultaci dochází k uzavření ústní smlouvy a poskytnutí plnění v jednom časovém okamžiku.

Jaká je cena služby

Služba je poskytována bezplatně.

 • učení básně prostřednictvím piktogramů
 • výtvarná dílna – relaxační činnost
 • malování postav v reálné velikosti
 • Výměnný obrázkový komunikační systém - VOKS
 • strukturované učení - školní příprava
 • relaxační činnost
 • relaxace ve Snoezelenu
 • předškolní příprava